Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatukseen osallistuvat pääsääntöisesti alle kouluikäiset lapset.

Vipunen-palvelusta löytyy vuodesta 2021 lähtien tietoja varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista, varhaiskasvatustoimijoista (kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat), varhaiskasvatuksen toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä tuotetaan tiedot Vipunen-palveluun vuodesta 2022 lähtien. Raportit perustuvat Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin. Vardaan tietoja tallentavat kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat (yksityiset perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäiväkodit sekä päiväkodit).

Tilastokeskus toimii vuodesta 2021 lähtien varhaiskasvatuksen tilastoviranomaisena ja julkaisee Tilastokeskuksen sivuilla Suomen virallisen tilaston (SVT) varhaiskasvatuksesta. Vipusessa julkaistavat tiedot ovat laajemmat ja täydentävät Tilastokeskuksen tilastoja. Vuotta 2021 edeltävät varhaiskasvatuksen tilastot löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanet-palvelusta.

Avoimesta varhaiskasvatuksesta ei tuoteta tietoja Vipunen-palveluun. Perusopetusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta, mutta sitä koskevat esiopetustilastot löytyvät Vipunen-palvelusta esi- ja perusopetus -osiosta. Ahvenanmaan lapsimääriä koskevat tiedot löytyvät Tilastokeskuksen varhaiskasvatuksen tilastosta.