Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Tutkinnon suorittaneiden sijoittumisraporteilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista, ammattiasemaa sekä muuta toimintaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen

T​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

​​Koulutusaste  (%)
Tutkintolaji  (%)

Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)

Tutkinnon suorittaneiden ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä) tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Tarkasteluun on rajattu mukaan vain päätoimiset työlliset ja työlliset opiskelijat.

Koulutusaste  (%)
Tutkintolaji  (%)

Graafi: Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen