Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Tutkinnon suorittaneiden sijoittumisraporteilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista, ammattiasemaa sekä muuta toimintaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus henkilöiden tunnistettavuuden välttämiseksi. Lisätietoja suojauksesta löytyy raporttien selite-välilehdeltä.​

Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen

T​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

​​Koulutusaste  (%)
Tutkintolaji  (%)

Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)

Tutkinnon suorittaneiden ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä) tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Tarkasteluun on rajattu mukaan vain päätoimiset työlliset ja työlliset opiskelijat.

Koulutusaste  (%)
Tutkintolaji  (%)

Työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen