Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetus

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.​​

​​Esiopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että perusopetuksen alkuvuosien opetukseen. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisen oppimiskokemuksen avulla. Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville lapsille esiopetusta ja sitä annetaan pääasiassa kuusi vuotta täyttäneille lapsille. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa ja lapsen vanhemman on huolehdittava lapsen osallistumisesta esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetus kestää yhden vuoden ja se järjestetään joko päivähoidon tai koulun yhteydessä.

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Perusopetuksen aloittaneilla tarkoitetaan syksyllä koulunkäyntinsä ensimmäisellä vuosiluokalla aloittaneita oppilaita, jotka ovat tuolloin pääosin seitsemänvuotiaita.

Tilasto esiopetukseen osallistuvista lapsista sisältää koulujen yhteydessä annettavan esiopetuksen lapsimäärät. Tilastot perusopetuksen oppilaista ja perusopetuksen suorittaneista sisältävät tietoja perusopetuksen oppimäärää suorittavista (1-9 luokat) ja perusopetuksen yhteydessä perusopetuksen lisäopetusta suorittavista (10. luokka). Mukana ovat tiedot peruskouluissa, perus- ja lukioasteen kouluissa ja perusasteen erityskouluissa annettavasta opetuksesta.

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. ​