Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetus

Perusopetusta järjestetään pääasiassa peruskoulussa. Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille.

Esiopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jota järjestetään varhaiskasvatuksen toimipaikassa tai koulussa.

​​Esi- ja perusopetuksen tilastot sisältävät tietoa oppilaista ja perusopetuksen päättäneistä, perusopetuksen ainevalinnoista, oppilaitosverkosta, erityisen ja tehostetun tuen oppilaista sekä henkilöstöstä. Aihealueet ovat valittavissa näytön vasemmassa laidassa.

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin tai Opetushallituksen ylläpitämän KOSKI-tietovarantoon, jonne opetuksen järjestäjät tuottavat tiedon

Tilastokeskuksen keräämiä tietoja on tarjolla vuodesta 2000 alkaen. KOSKI-tietovarantoon pohjautuvat tiedot alkavat pääsääntöisesti vuodesta 2020. KOSKI-tietovarannon tiedoista julkaistaan myös päivittyviä raportteja, joiden tiedot päivittyvät kerran kuukaudessa. Näitä raportteja on saatavilla oppilaista, perusopetuksen suorittaneista sekä oppilaitosverkosta.