Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Opintojen kulku
Opintojen kulku

Opintojen kulkua koskevilla raporteilla voi tarkastella eri koulutusasteilla aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä ja läpäisytahtia. Lukuvuosi 2003/2004 sisältää tiedot vain keväällä 2004 aloittaneista opiskelijoista.​

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus

Opintojen kulku

Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakson näkökulmia lukuun ottamatta tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Koulutusaste

Aloituslukuvuosi  (%)
Tarkastelujakso​  (%)

Koulutuslaji

Aloituslukuvuosi  (%)
Tarkastelujakso  (%)​​

Suoritetut tutkinnot

Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa aloittaneet suoritetun tutkinnon mukaan. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakson näkökulmia lukuun ottamatta tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.​

Koulutusaste

Aloituslukuvuosi  (%)
Tarkastelujakso​  (%)​

Koulutuslaji

Aloituslukuvuosi  (%)
Tarkastelujakso  (%)​

Yliopistokoulutus ja amk-koulutus

Opintojen kulku

Yliopistokoulutuksessa ja amk-koulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloituslukuvuosi-näkymässä näytetään tiedot 5 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloituslukuvuosi  (%)
Tarkastelujakso  (%)

Suoritetut tutkinnot

Yliopistokoulutuksessa ja amk-koulutuksessa aloittaneet suoritetun tutkinnon mukaan. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloituslukuvuosi-näkymässä näytetään tiedot 5 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloituslukuvuosi  (%)
Tarkastelujakso  (%)​​

Graafi: Tutkinnon suorittaneiden osuus lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen

​​​​Tutkinnon suorittaneiden osuus lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen