Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Jatkuva oppiminen
Jatkuva oppiminen

​Jatkuvan oppimisen raportit perustuvat jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa uudistuksessa tehtyyn indikaattorityöhön, jonka tarkoituksena on tarkastella uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Jatkuvan oppimisen raporteilla voi tarkastella uusien opiskelijoiden määriä ja jakaumia ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Uusien tutkinto-opiskelijoiden tausta

Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, jotka ovat tulleet tilastovuonna kirjoille tietyn oppilaitoksen tiettyyn koulutukseen. Uusien opiskelijoiden määrät esitetään koko tilastovuoden ajalta. Henkilö tilastoidaan kerran koulutusastetta (taso 2) kohden. Raporttien oletusnäkymään on rajattu vähintään 25-vuotiaat uudet opiskelijat, mutta raporteilta on saatavissa kaikkien uusien opiskelijoiden tiedot. Tiedot ovat saatavilla vuodesta 2017 eteenpäin. Pienituloisuus- ja toimialaraportit perustuvat erilliseen rajatumpaan aineistoon.

Korkein aiempi tutkinto  (%)
Edellisen vuoden pääasiallinen toiminta  (%)
Edellisen vuoden sosioekonominen asema  (%)
Sukupuoli  (%)
Ikäryhmä
  (%)
Syntyperä
  (%)

Pienituloisuus  (%)
Toimiala  (%)

Muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden tausta

Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, jotka ovat tulleet tilastovuonna kirjoille tietyn oppilaitoksen tiettyyn koulutukseen. Uusien opiskelijoiden määrät esitetään koko tilastovuoden ajalta. Henkilö tilastoidaan kerran koulutussektorin koulutustyyppiä kohden. Raporttien oletusnäkymään on rajattu vähintään 25-vuotiaat uudet opiskelijat, mutta raporteilta on saatavissa kaikkien uusien opiskelijoiden tiedot. Tiedot korkeakoulujen täydennyskoulutuksen uusista opiskelijoista eivät ole kattavia. Tiedot ovat saatavilla vuodesta 2020 eteenpäin. Pienituloisuus- ja toimialaraportit perustuvat erilliseen rajatumpaan aineistoon.

Korkein aiempi tutkinto  (%)
Edellisen vuoden pääasiallinen toiminta
  (%)
Edellisen vuoden sosioekonominen asema
  (%)
Sukupuoli
  (%)
Ikäryhmä
  (%)
Syntyperä
  (%)

Pienituloisuus  (%)
Toimiala  (%)

Koulutukseen osallistuneet - Aikuiskoulutustutkimus

Raportilla esitetään osuus, kuinka moni tarkastellusta ryhmästä on edellisen kahdentoista kuukauden aikana osallistunut koulutukseen. Tiedot perustuvat aikuiskoulutustutkimukseen. Tiedot ovat saatavilla vuodesta 1990 eteenpäin 5–6 vuoden välein. Tiedot pääasiallisesta toiminnasta, sosioekonomisesta asemasta sekä ammattiasemasta (palkansaaja) ovat haastatteluhetken tilanteesta.

Tutkintoon ja/tai ei-tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuneet

Ikäryhmä
Sukupuoli
Kuntaryhmä
Koulutustaso
Pääasiallinen toiminta
Sosioekonominen asema
Ammattiasema

Työhön tai ammattiin ja/tai muuhun kuin työhön liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuneet

Ikäryhmä
Sukupuoli
Kuntaryhmä
Koulutustaso
Pääasiallinen toiminta
Sosioekonominen asema
Ammattiasema

Palkansaajista henkilöstökoulutukseen osallistuneet

Ikäryhmä
Sukupuoli
Kuntaryhmä
Koulutustaso
Sosioekonominen asema

Koulutukseen osallistuneet - Työvoimatutkimus

Raportilla esitetään osuus, kuinka moni tarkastellusta ryhmästä on edellisen kahdentoista kuukauden aikana (vuodesta 2023 alkaen) tai edellisen neljän viikon aikana (vuoteen 2022 asti) osallistunut tutkintoon johtavaan ja/tai kurssikoulutukseen. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen. Tiedot ovat saatavilla vuodesta 2019 eteenpäin.

Väestö

Ikäryhmä
Sukupuoli
Koulutustaso
Syntyperä
Alue

Työlliset

Toimiala
Työnantajasektori

Palkansaajat

Sosioekonominen asema