Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppila​itoksissa. Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmevuotinen ja opetus tulee järjestää siten, että opiskelija voi suorittaa lukion oppimäärään sisältyvät opinnot kolmessa vuodessa. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä.

Lukiokoulutuksen päätteeksi opiskelijat suorittavat ylioppilastutkinnon. Tutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Pakolliset kokeet hyväksyttävästi suorittaneet saavat ylioppilastutkintotodistuksen. Opiskelijan tulee suorittaa lukion oppimäärä ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista.

Lukiokoulutuksen opiskelijatilastot sisältävät sekä nuorille että aikuisille tarkoitetun tutkintotavoitteisen koulutuksen tiedot. Ylioppilastutkinnon suorittaneista ovat tilastoissa mukana kotimaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä IB-tutkinnon, Reifeprufung-tutkinnon, EB-tutkinnon sekä gymnasieexamen tutkinnon suorittaneet.

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.​

  ​