Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Indikaattorit
Indikaattorit

Indikaattoriraporteilla voi tarkastella koulutusjärjestelmän ja oppilaitosten toiminnan eri ulottuvuuksista kertovia tunnuslukuja.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

A) Koulutukseen hakeutuminen, valinta ja aloittaminen

​​Koulutukseen pääsy

A1) Ensisijaiset hakijat suhteessa opiskelupaikan vastaanottaneisiin (ei tietosuojausta)

Uudet opiskelijat suhteessa ikäluokkaan

​A2) Uudet opiskelijat suhteessa ikäluokkaan

Koulutukseen sijoittuminen

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen päättäneiden jatkokoulutukseen sijoittuminen.

​​​​​​​​​​A3) K​oulutuksen päättäneiden jatkokoulutukseen sijoittuminen (talousarvioesitys)
A4) Koulutuksen päättäneistä välittömästi päätoimisiksi opiskelijoiksi sijoittuneiden osuus​
A5) Perusopetuksen päättäneistä välittömästi tutkintoon johtavaan jatkokoulutukseen sijoittuneiden osuus

​Läpäisyn odotusarvo

Tutkinnon suorittaneet ja keskeyttäneet lukuvuoden aikana.

B4) Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden osuus päättötodistuksen saaneista ja ilman päättötodistusta jääneistä​​
B5) Tutkinnon suorittaneiden osuus tutkinnon suorittaneista ja keskeyttäneistä​

Tutkinnon suoritusajan mediaani ja keskiarvo

Tutkinnon suoritusaikojen mediaanit ja keskiarvot.

B6) Suoritusajan keskiarvo
B7) Suoritusajan mediaani

Tutkinnon suoritusiän mediaani ja keskiarvo

Tutkinnon suoritusiän mediaanit ja keskiarvot.

B8) Suoritusiän keskiarvo
B9) Suoritusiän mediaani

Erityisopetuksen sekä erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden osuus

B10) Erityistä tai tehostettua tukea saavat oppilaat esiopetuksessa (peruskouluissa kirjoilla olevat)
B11) Erityistä tai tehostettua tukea saavat oppilaat 1-9 luokilla
B12) Erityisopetuksen opiskelijoiden osuus ammatillisessa peruskoulutuksessa​

Oppivelvolliset

B13) Peruskouluissa olevien osuus oppivelvollisista

Perusopetuksen opetusryhmän keskikoko

B14) Perusasteen opetusryhmän keskikoko (ei tietosuojausta)

Korkeakoulutuksen aloitusiän mediaani ja keskiarvo​

B15) Aloitusiän keskiarvo
B16) Aloitusiän mediaani​

​D) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Uusien opiskelijoiden liikkuvuus

​D1) Opiskelumaakunnan ulkopuolelta tulleiden uusien opiskelijoiden osuus​

Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Tutkinnon suorittaneiden toiminta tutkinnon suoritusvuoden jälkeisen tilastovuoden lopussa.

D2) Jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus
D3) Jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus (ml. työlliset opiskelijat)
D4) Opiskelumaakunnan ulkopuolelle sijoittuneiden osuus
D5) Työllistyneiden osuus
    D5*) Maasta muuttaneiden osuus
D6) Työlliset, jatko-opintoihin sijoittuneet, työttömät ja maasta muuttaneet​ (talousarvioesitys)

Tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä

D7) Tutkinnon suorittaneiden osuus 25-34 -vuotiaista
D8) 30-34 -vuotiaista
D9) 25-64 -vuotiaista
D10) 25-64 -vuotiaista, 30-34-vuotiaista ja 30-vuotiaista (talousarvioesitys)​

Vapaa sivistystyö suhteessa väestöön

D11) Vapaan sivistystyön opetustunnit suhteessa yli 25-vuotiaseen väestöön
D12) Vapaaseen sivistystyöh​ön osallistuneet suhteessa yli 25-vuotiaaseen väestöön

E) Henkilöstö

Kokoaikaisten muodollisesti kelpoisten opettajien osuus

E1) Muodollisesti kelpoisten opettajien osuus​​​

F) Muut

Maahanmuuttotaustaiset äidinkielen mukaan

F1) Maahanmuuttotaustaisten uusien opiskelijoiden osuus
F2) Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden osuus
F3) Maahanmuuttotaustaisten tutkinnon suorittaneiden osuus

Maahanmuuttotaustaiset vanhempien syntymämaan mukaan

F4) Maahanmuuttotaustaisten uusien opiskelijoiden osuus
F5) Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden osuus
F6) Maahanmuuttotaustaisten tutkinnon suorittaneiden osuus​​

Graafi: Tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaasta väestöstä

Tutkinnon suorittaneiden osuus 25-64 -vuotiaasta väestöstä