Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Saavutettavuusseloste
Saavutettavuusseloste
Tämä saavutettavuusseloste koskee Vipunen-palvelu ja on laadittu 11.8.2020. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Kehitysvammaliitto saavutettavuuden osalta ulkoisen arvioijan toimesta 31.10.2018.

Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, jonka sisällöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. 

Opetushallinto pyrkii takaamaan Vipunen.fi saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin EU 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annettun kansallinen lainsäädännön mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Vipunen.fi verkkosivustoa joka on julkaistu vuonna 2013. Direktiivin 12 artiklan mukaisesti verkkosivuston tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa 23.9.2020 mennessä.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Havaittava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Vipunen-palvelun portaalin havaittavuus

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet:
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • 1.4.10 Responsiivisuus
 • 1.4.11 Ei- tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • 1.4.12 Tekstin välitys

Syy noudattamatta jättämiselle

Havaitut saavutettavuuspuutteet liittyvät Vipunen-palvelussa käytettävään Excel-services- ja Power BI- ohjelmaan

Hallittava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Vipunen-palvelun portaalin hallittavuus

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa
 • 2.4.1 Ohita lohkot
 • 2.4.2 Sivuotsikot
 • 2.4.3 Fokusjärjestys
 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • 2.4.5 Useita tapoja
 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • 2.4.7 Näkyvä fokus
 • 2.5.3 Nimilappu nimessä

Syy noudattamatta jättämiselle

Havaitut saavutettavuuspuutteet liittyvät Vipunen-palvelussa käytettävään Excel-services- ja Power BI- ohjelmaan

Ymmärrettävä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Vipunen-portaalin ymmärrettävyys

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.1.1 Sivun kieli
 • 3.1.2 Osien kieli
 • 3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen

Syy noudattamatta jättämiselle

Havaitut saavutettavuuspuutteet liittyvät Vipunen-palvelussa käytettävään Excel-services- ja Power BI- ohjelmaan

Toimintavarma

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Vipunen-palvelun toimintavarmuus

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Syy noudattamatta jättämiselle

Havaitut saavutettavuuspuutteet liittyvät Vipunen-palvelussa käytettävään Excel-services- ja Power BI- ohjelmaan

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Vipusen Excel- ja Power BI-raportit eivät valitettavasti täytä saavutettavuusvaatimuksia kaikilta osin kyseisissä ohjelmistontuottajan sovelluksissa olevien ominaisuuksien takia. Pyrimme parantamaan saavutettavuutta näiden raporttien osalta kun ohjelmistotoimittajan sovelluksiin tekemä kehitys sen mahdollistaa.

Mikäli tarvitset Excel-tai PowerBI-raportin sisältämiä tilastoja jostain tietystä raportista saavutettavassa muodossa, otatahan yhteyttä sähköpostilla saavutettavuus@vipunen.fi. Selvitämme tapauskohtaisesti, onko tarvittavia tietoja mahdollista tuottaa vaihtoehtoisessa, saavutettavassa muodossa.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta Vipunen.fi -palvelun saavutettavuutta koskien sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@vipunen.fi.

Palaute ohjautuu palvelusta vastaaville opetushallinnon yhteyshenkilöille ja palvelun tekniselle toimittajalle.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000