Ennakointi

Opetushallitus ennakoi tulevaisuuden osaamis-, koulutus- ja työvoimatarpeita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Julkaistavat raportit ovat osaamistarpeet, työvoiman koulutustarpeet, työvoiman kohtaanto ja tutkintoennuste. Ennakointitulokset päivitetään lähtökohtaisesti kahden vuoden välein.

Osaamis-, koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi Opetushallituksessa

Opetushallitus ennakoi tulevaisuuden osaamis-, koulutus- ja työvoimatarpeita yhdessä Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) kanssa. Tulevaisuudennäkymiä tarkastellaan keskipitkällä (5–9 vuotta) ja pitkällä (10–15 vuotta) aikavälillä muun muassa toimiala- ja ammattialakohtaisesti sekä erilaisten teemojen ja ilmiöiden kautta. Ennakointitieto tukee koulutuksen kehittämistä.

Ennakoinnissa hyödynnetään OEF-ammattiluokitusta, jossa on kolme tasoa: 1-taso (16 ammattialaa), 2-taso (78 ammattialaa) ja 3-taso (130 ammattialaa). Luokituksen pohjana on Tilastokeskuksen nelinumeroinen ammattialaluokitus. Lisäksi hyödynnetään OEF-osaamisluokitusta, jonka pohjana on mm. ESCO-luokitus: Tietoa ESCO | Esco (europa.eu) 

Ennakointitulokset perustuvat pääosin Vipusen tilastoaineistoihin ja Osaamisen ennakointifoorumin arvioihin. Lisätietoa Opetushallituksen lakisääteisestä osaamis- ja koulutustarve-ennakoinnista: www.oph.fi/ennakointi