Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Koulutukseen sijoittuneet
Koulutukseen sijoittuneet

​Koulutuksen sijoittumisraporteilla voi tarkastella peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen päättäneiden jatkokoulutukseen sijoittumista.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Peruskoulun, lukion ja opetussuunitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen päättäneiden jatkokoulutukseen sijoittuminen

Välitön jatkokoulutukseen sijoittuminen (tarkastelujaksot 0–1,0 vuotta)

Koulutuksen päättäneiden välitön jatkokoulutukseen sijoittuminen. Tietoja on tarjolla suoritusvuodesta 2009 alkaen.

Ammatillinen koulutus  (%)
Lukiokoulutus  (%)
Perusopetus  (%)
Yhteisraportti  (%)

Jatkokoulutukseen sijoittuminen koulutusasteittain (tarkastelujaksot 0–1,0 vuotta)

Jatkokoulutukseen sijoittuminen koulutusasteittain. Raportin avausnäkymässä tarkastellaan tutkintoon johtavaan koulutukseen sijoittuneita. Suoritettu koulutus on taulukon riveillä ja sijoittumiskoulutuksen koulutusaste sarakkeilla. Tietoja on tarjolla suoritusvuodesta 2009 alkaen.

Ammatillinen koulutus  (%)
Lukiokoulutus  (%)
Perusopetus  (%)
Yhteisraportti  (%)

Jatkokoulutukseen sijoittuminen (tarkastelujaksot 0–5,0 vuotta)

Koulutuksen päättäneiden jatkokoulutukseen sijoittuminen. Yhteisraportin avausnäkymässä esitetään tiedot vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tietoja on tarjolla suoritusvuodesta 2004 alkaen.

Ammatillinen koulutus  (%)
Lukiokoulutus  (%)
Perusopetus  (%)
Yhteisraportti​  (%)

Graafi: Tutkintoon johtavaan jatkokoulutukseen sijoittuneiden perusopetuksen päättäneiden osuus välittömästi tutkinnon suorittamisen jälkeen

Tutkintoon johtavaan jatkokoulutukseen sijoittuneiden perusopetuksen päättäneiden osuus välittömästi tutkinnon suorittamisen jälkeen

Analyysirap​ortti

​​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Jatkokoulutukseen sijoittuminen (tarkastelujaksot 0​–​1 vuotta)​​​​