Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Tietojen päivittymisen aikataulu - indikaattorit

Tietojen päivittymisen aikataulu - indikaattorit

(-1v) taulukossa tarkoittaa, että esimerkiksi 2020 heinäkuussa raportti päivittyy vuoden 2019 tiedoilla.

Indikaattori

tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä

elo


syys

loka

marras

joulu

A) Koulutukseen hakeutuminen, valinta ja aloittaminen

A1) Ensisijaiset hakijat suhteessa opiskelupaikan vastaanottaneisiin  
Ks. haun ja valinnan
vuosikello

​ 
​A2) Uudet opiskelijat suhteessa ikäluokkaan

(-1v)
Väestö

(-1v)
Korkeakoulutus

​A3) K​oulutuksen päättäneiden jatkokoulutukseen sijoittuminen (tae)

(-2v)

A4) Koulutuksen päättäneistä välittömästi päätoimisiksi opiskelijoiksi sijoittuneiden osuus​

(-2v)

​A5) Perusopetuksen päättäneistä välittömästi tutkintoon johtavaan jatkokoulutukseen sijoittuneiden osuus

(-2v)

B) Koulutuksen opintoprosessit

B1)​ Tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista - toinen aste​

(-2v)

B2) Tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista - korkeakoulut

(-2v)

​B3) Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet

(-2v)

​B4) Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden osuus päättötodistuksen saaneista ja ilman päättötodistusta jääneistä​​
​B5) Tutkinnon suorittaneiden osuus tutkinnon suorittaneista ja keskeyttäneistä​

(-2v)

​B6) Suoritusajan keskiarvo(-1v)
Korkeakoulutus

​B7) Suoritusajan mediaani(-1v)
Korkeakoulutus

​B8) Suoritusiän keskiarvo(-1v)
Korkeakoulutus

​B9) Suoritusiän mediaani


(-1v)
Korkeakoulutus

B10) Erityistä tai tehostettua tukea saavat oppilaat esiopetuksessa (peruskouluissa kirjoilla olevat)
​B11) Erityistä tai tehostettua tukea saavat oppilaat 1-9 luokilla
​B12) Erityisopetuksen opiskelijoiden osuus ammatillisessa peruskoulutuksessa​
​B13) Peruskouluissa olevien osuus oppivelvollisista
​B14) Perusasteen opetusryhmän keskikoko
​B15) Aloitusiän keskiarvo

(-1v)

​B16) Aloitusiän mediaani​

(-1v)

​D) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

D1) Opiskelumaakunnan ulkopuolelta tulleiden uusien opiskelijoiden osuus​

(-1v)
Korkeakoulutus

​D2) Jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus

(-2v)

D3) Jatko-opintoihin sijoittuneiden osuus (ml. työlliset opiskelijat)

(-2v)

​D4) Opiskelumaakunnan ulkopuolelle sijoittuneiden osuus

(-2v)

​D5) Työllistyneiden osuus
D5*) Maasta muuttaneiden osuus

(-2v)

​D6) Työlliset, jatko-opintoihin sijoittuneet, työttömät ja maasta muuttaneet​ (tae)

(-2v)

​D7) Tutkinnon suorittaneiden osuus 25-34 -vuotiaista

(-2v)


​D8) 30-34 -vuotiaista

(-2v

​D9) 25-64 -vuotiaista

(-2v)

​D10) 25-64 -vuotiaista, 30-34-vuotiaista ja 30-vuotiaista (tae)​

(-2v)

​D11) Vapaan sivistystyön opetustunnit suhteessa yli 25-vuotiaseen väestöön

(-2v)

​D12) Vapaaseen sivistystyöh​ön osallistuneet suhteessa yli 25-vuotiaaseen väestöön

(-2v)

E) Henkilöstö

​E1) Muodollisesti kelpoisten opettajien osuus​​​

(3v välein)


F) Muut

Maahanmuuttajataustaiset äidinkielen mukaan

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​F1) Maahanmuuttajataustaisten uusien opiskelijoiden osuus

(-2v)
Korkeakoulutus

​F2) Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus

(-2v)
Korkeakoulutus

​F3) Maahanmuuttajataustaisten tutkinnon suorittaneiden osuus

(-2v)
Korkeakoulutus

Maahanmuuttajataustaiset vanhempien syntymämaan mukaan

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​F4) Maahanmuuttajataustaisten uusien opiskelijoiden osuus

(-2v)
Korkeakoulutus

​F5) Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus

(-2v)
Korkeakoulutus

F6)Maahanmuuttajataustaisten tutkinnon suorittaneiden osuus​​

(-2v)
Korkeakoulutus