Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Kansainvälisyys
Kansainvälisyys

Koulutuksen yhteisillä kansainvälisyysraporteilla voi tarkastella tietoja ulkomaalaisista, ulkomailla syntyneistä ja vieraskielisistä uusista opiskelijoista ja opiskelijoista.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Uudet opiskelijat

​Kansalaisuus

Tutkintoon johtavan koulutuksen uudet opiskelijat kansalaisuuden mukaan. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden kansalaisuus on muu kuin suomi.

Kansalaisuus
Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)​

Syntymämaa

Tutkintoon johtavan koulutuksen uudet opiskelijat syntymämaan mukaan.

Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)​
Syntymämaa​

Äidinkieli

Tutkintoon johtavan koulutuksen uudet opiskelijat äidinkielen mukaan. Vieraskielisillä opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, saame tai ruotsi.

Koulutuksen maakunta  (%)​
Koulutusala  (%)​
Koulutusaste  (%)​​
Äidinkieli

Opiskelijat

​Kansalaisuus

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat kansalaisuuden mukaan. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden kansalaisuus on muu kuin suomi.

Kansalaisuus
Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)​

Syntymämaa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat syntymämaan mukaan.​

Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)​
Syntymämaa​

Äidinkieli

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat äidinkielen mukaan. Vieraskielisillä opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, saame tai ruotsi.

Koulutuksen maakunta  (%)​
Koulutusala  (%)​
Koulutusaste  (%)​​
Äidinkieli