Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Kansainvälisyys
Kansainvälisyys

Koulutuksen yhteisillä kansainvälisyysraporteilla voi tarkastella tietoja ulkomaalaisista, ulkomailla syntyneistä ja vieraskielisistä uusista opiskelijoista ja opiskelijoista.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Uudet opiskelijat

​Kansalaisuus

Tutkintoon johtavan koulutuksen uudet opiskelijat kansalaisuuden mukaan. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden kansalaisuus on muu kuin suomi.

Kansalaisuus
Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)​

Syntymämaa

Tutkintoon johtavan koulutuksen uudet opiskelijat syntymämaan mukaan.

Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)​
Syntymämaa​

Äidinkieli

Tutkintoon johtavan koulutuksen uudet opiskelijat äidinkielen mukaan. Vieraskielisillä opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, saame tai ruotsi.

Koulutuksen maakunta  (%)​
Koulutusala  (%)​
Koulutusaste  (%)​​
Äidinkieli

Opiskelijat

​Kansalaisuus

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat kansalaisuuden mukaan. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden kansalaisuus on muu kuin suomi.

Kansalaisuus
Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)​

Syntymämaa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat syntymämaan mukaan.​

Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)​
Syntymämaa​

Äidinkieli

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat äidinkielen mukaan. Vieraskielisillä opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, saame tai ruotsi.

Koulutuksen maakunta  (%)​
Koulutusala  (%)​
Koulutusaste  (%)​​
Äidinkieli