Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Järjestämis- ja ylläpitämisluvat
Järjestämis- ja ylläpitämisluvat

Sivulta löytyy tietoa eri koulutusasteiden koulutustoimijoiden järjestämis- ja ylläpitämisluvista. Tietolähteenä on opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu Oiva (oiva.okm.fi). Tiedot päivittyvät kun lupiin tehdään muutoksia.

Esi- ja perusopetuksen järjestämisluvat

Kunta on perusopetuslain nojalla velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille esi- ja perusopetusta. Valtioneuvosto voi myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä myös rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämiseen. Opetusta voidaan ministeriön päätöksellä järjestää myös valtion oppilaitoksessa.

Opetuksen järjestäjä

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Koulutuksen järjestäjä

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämisluvat

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Oppilaitos
Vapaan sivistystyön oppilaitokset kartalla

TUVA-koulutuksen järjestämisluvat

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisen koulutuksen järjestäjälle sekä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on perusopetuksen järjestämislupa.

Koulutuksen järjestäjä

Lukiokoulutuksen järjestämisluvat

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää koulutuksen järjestämislupaa. Lupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle, säätiölle tai ulkomailla järjestettävää koulutusta varten. Koulutusta voidaan ministeriön päätöksellä järjestää myös valtion oppilaitoksessa.

Koulutuksen järjestäjä