Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Järjestämis- ja ylläpitämisluvat
Järjestämis- ja ylläpitämisluvat


Sivulta löytyy tietoa eri koulutusasteiden koulutustoimijoiden järjestämis- ja ylläpitämisluvista. Tiedot päivittyvät kun lupiin tehdään muutoksia.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Koulutuksen järjestäjä

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämisluvat

Opetus- ja kulttuurimisteriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Oppilaitos