Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Järjestämis- ja ylläpitämisluvat
Järjestämis- ja ylläpitämisluvat


Sivulta löytyy tietoa eri koulutusasteiden koulutustoimijoiden järjestämis- ja ylläpitämisluvista. Tietolähteenä on opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu Oiva (oiva.okm.fi). Tiedot päivittyvät kun lupiin tehdään muutoksia.

Esi- ja perusopetuksen järjestämisluvat

Kunta on perusopetuslain nojalla velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille esi- ja perusopetusta. Valtioneuvosto voi myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä myös rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämiseen. Opetusta voidaan ministeriön päätöksellä järjestää myös valtion oppilaitoksessa.

Opetuksen järjestäjä

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Koulutuksen järjestäjä

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämisluvat

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämiseen.

Oppilaitos
Vapaan sivistystyön oppilaitokset kartalla