Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Henkilöstö
Henkilöstö

Henkilöstöraporteilla voi tarkastella opettajien kelpoisuuksia ja täydennyskoulutukseen osallistumista. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään henkilöpohjaiseen tiedonkeruuseen. Opettajatiedonkeruu tehdään kahden tai kolmen vuoden välein. Tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2010, 2013 ja 2016. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajien yksityiskohtaisemmat tilastot löytyvät sektorikohtaisilta sivuilta.

Huom! Osalle raporteista on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

Opettajan muodollinen kelpoisuus

Raporteilla voi tarkastella kelpoisten opettajien lukumääriä ja osuuksia.

Ikäryhmä
Koulutusaste
Maakunta
Sukupuoli

Vapaa sivistystyö

Opettajan muodollinen kelpoisuus

Raporteilla voi tarkastella opettajien lukumääriä sekä muodollisen kelpoisuuden täyttävien opettajien osuutta. Opettajatiedonkeruun piirissä on noin 90 % opettajista, mikä tulee huomioida tilastoja tarkasteltaessa.

Ikäryhmä
Maakunta
Opettajan eniten opettama ala
Oppilaitostyyppi
Tehtävätyyppi

Täydennyskoulutus

Raporteilla voi tarkastella opettajien osallistumista jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä erimuotoisesti toteutettuun täydennyskoulutukseen käytettyä aikaa henkilötyöpäivinä. Henkilötyöpäivällä tarkoitetaan vähintään 6 tunnin työpanosta. Esimerkiksi kaksi 8 tunnin mittaista täydennyskoulutuspäivää on laskettu kahdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Vastaavasti kaksi vähintään 3 tunnin työpanosta on laskettu yhdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Alle 3 tuntia kestäneitä tilaisuuksia ei ole huomioitu näissä tilastoissa.

Täydennyskoulutukseen ja asiantuntijavaihtoon osallistuminen

Ikäryhmä
Maakunta
Tehtävätyyppi

Täydennyskoulutukseen käytetty aika

Ikäryhmä  (%)
Maakunta  (%)
Tehtävätyyppi  (%)


 

Muodollisesti kelpoisten opettajien osuus eri koulutusasteilla (tilastovuosi: 2016)