Skip Navigation LinksKoulutuksen yhteiset > Haku ja valinta
Haku ja valinta

​Haku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun hakeneet, valitut ja paikan vastaanottaneet

Raporteilla on tietoja kevään ja syksyn yhteishaun hakijoista. Aloitusnäkymässä näytetään viimeisimmän haun tiedot. Kaikki hakijat -mittarin tiedot on nettoutettu siten että yhteensä-rivillä hakija voi esiintyä vain yhden kerran, muilla riveillä useaan kertaan.

Perusopetuksen päättävät hakijat -raportissa on tietoja vain niistä peruskoulun päättäneistä hakijoista, joiden tiedot perusopetuksen järjestäjät ovat siirtäneet Opintopolkuun ennen yhteishaun käynnistymistä, sekä ne oppivelvollisuuden päättäneet, joiden tietoja ei ole etukäteen siirretty, mutta ovat hakeneet yhteishaussa. Näin ollen tiedot eivät kata koko oppivelvollisuuden päättäneiden ikäluokkaa. Lisäksi hakijoissa on mukana tänä keväänä ehdot saaneet ja luokalle jääneet hakijat, jotka ovat hakeneet perusasteen jälkeiseen koulutukseen. Mukana ovat myös yhteishaussa harkinnanvaraisesti hakeneet.

Hakukohde
Hakukohteen koulutuksen järjestäjä
Hakukohteen maakunta
Koulutusala
Perusopetuksen päättävät hakijat (pohjakoulutuksen maakunnan mukaan)

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun pisterajat

2019
2018
2017​
2016​
2015
2014

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakeneet, valitut ja paikan vastaanottaneet

Raporteilla on tietoja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakijoista. Kaikki hakijat -mittarin tiedot on nettoutettu siten että yhteensä-rivillä hakija voi esiintyä vain yhden kerran, muilla riveillä useaan kertaan.

Hakukohde
Hakukohteen koulutuksen järjestäjä

Hakukohteen maakunta

Kevään toisen asteen hakujen koontitiedot

Raporteille on koottu tiedot ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta, perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hausta sekä erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hausta (mukaan lukien niiden lisähaut).

Hakijat kotimaakunnan mukaan
Päällekkäinen haku


Haku korkea-asteen koulutuksiin

Raporteilla voi tarkastella korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja vuodesta 2015 lähtien.

Korkeakoulujen hakeneet ja paikan vastaanottaneet

Raporteilla on tietoja korkeakoulujen yhteishaun ja erillishaun hakijatiedoista. Kaikki hakijat -mittarin tiedot on nettoutettu siten että yhteensä-rivillä hakija voi esiintyä vain yhden kerran, muilla riveillä useaan kertaan.

Hakukohde
Hakukohteen maakunta
Ikäryhmä
Korkeakoulu
Koulutuksen alkamiskausi
Sektori

​Korkeakoulujen rekrytointialueet

Hakijat hakijoiden kotimaakunnan ja hakukohteen maakunnan mukaan. Raportin avausnäkymässä koulutuksen maakunta on riveillä ja hakijan asuinmaakunta sarakkeilla.

Hakijan kotimaakunta  (%)

 

Kevään toisen asteen yhteishaun aloituspaikat, ensisijaiset hakijat ja valitut