Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Henkilöstö
Henkilöstö

Henkilöstöraporteilla voi tarkastella ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuuksia ja täydennyskoulutuksen osallistumista. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään henkilöpohjaiseen tiedonkeruuseen. Opettajatiedonkeruu tehdään kahden tai kolmen vuoden välein. Tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2010, 2013 ja 2016. Vuonna 2010 vastausprosentti oli 86,2 % ja vuonna 2013 90,0 %.

Opettajan muodollinen kelpoisuus

Raporteilla voi tarkastella opettajien lukumääriä sekä muodollisen kelpoisuuden täyttävien opettajien osuutta. Opettajatiedonkeruun piirissä on noin 90 % opettajista, mikä tulee huomioida tilastoja tarkasteltaessa. Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus henkilöiden tunnistettavuuden välttämiseksi. Lisätietoja suojauksesta löytyy raporttien selite-välilehdeltä.

Ikäryhmä
Koulutuksen järjestäjän kieli
Koulutusaste
Maakunta
Opettajan eniten opettama ala
Tehtävätyyppi

Täydennyskoulutus

Raporteilla voi tarkastella opettajien osallistumista jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä erimuotoisesti toteutettuun täydennyskoulutukseen käytettyä aikaa henkilötyöpäivinä. Henkilötyöpäivällä tarkoitetaan vähintään 6 tunnin työpanosta. Esimerkiksi kaksi 8 tunnin mittaista täydennyskoulutuspäivää on laskettu kahdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Vastaavasti kaksi vähintään 3 tunnin työpanosta on laskettu yhdeksi täydennyskoulutuspäiväksi. Alle 3 tuntia kestäneitä tilaisuuksia ei ole huomioitu näissä tilastoissa.

Täydennyskoulutukseen ja asiantuntijavaihtoon osallistuminen

Ikäryhmä
Koulutusala
Maakunta
Tehtävätyyppi

Täydennyskoulutukseen käytetty aika

Ikäryhmä  (%)
Koulutusala  (%)
Maakunta  (%)
Tehtävätyyppi  (%)


 

Muodollisesti kelpoisten opettajien osuus ammatillisessa koulutuksessa opettajan eniten opettaman alan mukaan (tilastovuosi: 2016)