Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

​​Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen – Vuositilastoraportit

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sijoittumisraportilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista ja muuta toimintaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sijoittumista voi tarkastella esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnon mukaan tai sen mukaan onko tutkinto suoritettu oppilaitosmuotoisena vai oppisopimuksena. Raporttien tiedot päivittyvät vuosittain ja ne perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin. Tilastokeskuksen aineistot käyvät läpi suomen virallisen tilaston edellyttämät laatutarkistukset.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Huom! Raportti sisältää myös oppisopimuskoulutuksen tiedot.

Aikasarja  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)​
Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
​Tutkintotyyppi​  (%)

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa​.

Aikasarja  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)​
Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Tutkintotyyppi​​  (%)

​Jatko-opintoihin sijoittuneet koulutusasteen mukaan

​​Tutkintotyyppi​ (ei tietosuojausta)

Työllistyminen syntyperän mukaan

Ammatillisen t​utkinnon suorittaneiden työllistyminen syntyperän mukaan. Syntyperä on Tilastokeskuksen määritelmän mukainen: https://www.stat.fi/meta/kas/syntypera_ja_ta.html

Tilastovuosi

Graafi:  Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen