Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

​​Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sijoittumisraportilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, jatko-opintoihin sijoittumista ja muuta toimintaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sijoittumista voi tarkastella esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnon mukaan tai sen mukaan onko tutkinto suoritettu oppilaitosmuotoisena vai oppisopimuksena.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Huom! Raportti sisältää myös oppisopimuskoulutuksen tiedot.

Koulutuksen järjestäjä  (%)​
Koulutusala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
​Tutkintotyyppi​  (%)

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa​.

Koulutuksen järjestäjä  (%)​
Koulutusala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Tutkintotyyppi​​  (%)

​Jatko-opintoihin sijoittuneet koulutusasteen mukaan

​​Tutkintotyyppi​

Graafi:  Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

Analyysiraportti

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Ammatillisen tutkinnon s​uorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen​