Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Osaamisen hankkimisen seuranta (eHOKS)
Osaamisen hankkimisen seuranta (eHOKS)

Alla olevien raporttien tiedot ovat Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta (opinto- ja tutkintorekisteristä) sisältäen rekisteriin tallennetut opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tiedot (eHOKS). eHOKS:n osalta tiedot päivittyvät useamman kerran viikossa ja Koski-tietojen osalta kerran vuorokaudessa. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää live-raporttien tietoja myös aikaisempien vuosien osalta. Vipusen muiden raporttien kuin live-raporttien tietoja ei päivitetä jälkikäteen.

Raporteilla on tietoja uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden sekä tutkinnon ja tutkinnon osia suorittaneiden osaamisen hankkimisesta (koulutus- ja oppisopimus, muu koulutuksen järjestäjän oppimisympäristö). Lisäksi tietoja on hankkimistavan mukaisista jakaumista, sopimusten määristä, osuuksista tutkinnoissa, kestosta, siirtymistä sopimuksesta toiseen ja näiden siirtymien määristä.

Tietoja on saatavilla koulutuksen (koulutusala, tutkinto, tutkintotyyppi jne.), henkilömuuttujien (ikä, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuuden maanosa) sekä koulutuksen järjestäjän ja sen sijaintipaikan mukaan sekä yrityksen toimialan mukaan.

eHOKS-raportit

Tiedot päivittyvät useamman kerran viikossa.

Opiskelijoiden osaamisen hankinta