Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Rahoitusperusteet ja kustannukset
Rahoitusperusteet ja kustannukset

Suoritepäätöksen rahoitusperustetiedot

Rahoitusperusteraporttien tietoja käytetään ammatillisen koulutuksen laskennallisen rahoituksen laskennassa. Suoritepäätöksen valmistelussa käytetään perus- ja suoritusrahoituksen osalta varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden Koski-tietoja (varainhoitovuotta edeltävän vuoden 31.10. tilanteessa poimittuna), vaikuttavuusrahoituksen työllistymisessä ja jatko-opiskelussa kaksi vuotta ennen varainhoitovuotta päättyneen vuoden lopun tietoja sekä opiskelijapalautteessa varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon ja varainhoitovuotta edeltävän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tietoja. Rahoituksessa käytettävät painotetut suoritteet on raporteilla laskettu kunakin varainhoitovuonna voimassa olleiden säädösten mukaisesti. Varainhoitovuodesta 2022 alkaen kertoimina käytetään 26.10.2021 annetun rahoitusperusteasetuksen mukaisia kertoimia.

​Opiskelijavuodet

Aloituskysely

Päättökysely

Oppisopimuksen koulutuskorvauksen lisärahoituksen perusteena olevat opiskelijat

Oppisopimuksen koulutuskorvauksen lisärahoituksen perusteena olevat opiskelijat


Rea
aliaikaisesti päivittyvät suoritetiedot

Suoritetietoraporttien rakenne vastaa rahoituksessa käytettäviä, mutta raporttien Koski-tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti toisin kuin edellä olevissa varainhoitovuotta edeltävän vuoden 31.10. tilanteen mukaan jäädytetyissä.

Samoin kuin edellä olevissa painotetut suoritteet on laskettu kunakin varainhoitovuonna voimassa olleiden säädösten mukaisesti. Varainhoitovuodesta 2022 alkaen kertoimina käytetään 26.10.2021 annetun rahoitusperusteasetuksen mukaisia kertoimia.

Opiskelijavuodet

Raportilla olemassa olevat tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa ja uusia tietoja lisätään kuukausittain.

Rahoitusperusteraportti: Painotetut opiskelijavuodet ja profiilikerroin (Live)
Painottamattomat opiskelijavuodet kustannusryhmän mukaan (Live)
Painottamattomat opiskelijavuodet oppisopimuskoulutustiedon ja tutkintotyypin mukaan (Live)

Järjestämisluvan vastainen koulutus: Painottamattomat opiskelijavuodet (Live)

Tutkinnot ja tutkinnon osat

Raportilla olemassa olevat tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa ja uusia tietoja lisätään kuukausittain.

Rahoitusperusteraportti: Tutkinnot, tutkinnon osat ja painotetut pisteet (Live)
Tutkinnot, tutkinnon osat ja painottamattomat pisteet (Live)

Järjestämisluvan vastainen koulutus: Tutkinnot ja tutkinnon osat (Live)

Työllistyminen ja jatko-opiskelu (koko tutkinnot)

Tiedot päivittyvät vuosittain.

Kustannustiedot

Tiedot perustuvat Opetushallituksen kustannustiedonkeruuseen. Ammatillisen koulutuksen yhteiset kustannukset kerätään järjestäjäkohtaisesti ja erikseen kerätään opetuksen kustannustiedot seurantaryhmittäin tutkintotyypin, koulutusalan ja kustannusryhmän mukaan. Järjestäjäkohtaisia ja seurantaryhmien tietoja ei ole kahdella ensimmäisellä taulukolla yhdistetty.

Ammatillisen koulutuksen kustannuskysely - seurantaryhmät


Graafi: Opiskelijavuodet tutkinnon kustannusryhmän mukaan
Opiskelijavuodet tutkinnon kustannusryhmän mukaan