Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Rahoitusperusteet ja kustannukset
Rahoitusperusteet ja kustannukset

Suoritepäätöksen rahoitusperustetiedot

Suoritepäätöksen valmistelussa käytetään kunakin vuonna lokakuun lopun mukaisia tietoja. Järjestäjärakenne on varainhoitovuoden tasalla, vaikka tiedot ovat raportilla näkyvältä tilastovuodelta. Tällä hetkellä raporteilla on varainhoitovuoden 2020 rahoituksessa käytetyt tiedot.

​Opiskelijavuodet

Aloituskysely

Päättökysely


Rea
aliaikaisesti päivittyvät suoritetiedot

Suoritetietoraporttien rakenne vastaa edellä olevia, mutta tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti. Tiedot tullaan lokakuun lopussa jäädyttämään tulevan varainhoitovuoden varsinaisen suoritepäätöksen laskentaa varten.

Näillä raporteilla painotettujen suoritteiden laskennassa on käytetty varainhoitovuoden 2020 mukaisia kertoimia. Tämä heijastaa ministeriön aikomusta muuttaa rahoituslakia siten, että perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet pysyvät tulevina vuosina muuttumattomina vuoden 2020 tasolla.

Reaaliaikaisesti päivittyviä Työllistyminen ja jatko-opiskelu sekä Opiskelijapalaute –liveraportteja avataan sitä mukaa kun niiden tietoja on käytettävissä.

Opiskelijavuodet

Painottamattomat opiskelijavuodet kustannusryhmän mukaan (Live)
Painottamattomat opiskelijavuodet oppisopimuskoulutustiedon ja tutkintotyypin mukaan (Live)

Tutkinnot ja tutkinnon osat

Työllistyminen ja jatko-opiskelu

Rahoitusperusteraportti: Työllistyneet, jatko-opiskelijat ja painotetut pisteet (Live)
Työllistyneet, jatko-opiskelijat, kertoimet ja painotetut pisteet (Live)
Työlliset ja työttömät asuinmaakunnan mukaan (Live)

Opiskelijapalaute

Aloituskysely

Rahoitusperusteraportti: Opiskelijapalautteen aloituskyselyn painotetut pisteet (Live)
Opiskelijapalautteen aloituskyselyn painotetut pisteet (Live)

Päättökysely

Rahoitusperusteraportti: Opiskelijapalautteen päättökyselyn painotetut pisteet (Live)
Opiskelijapalautteen päättökyselyn painotetut pisteet (Live)

Opiskelijapalautteen aloitus- ja päättökyselyn painotetut pisteet (Live)

Reaaliaikaisesti päivittyvät suoritetiedot uusin kertoimin

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus uudistetaan, ja asetusluonnos on lausuntokierroksella 28.8.–21.9.2020. Muiden muutosten muassa asetuksella säädettyjä ammatillisten tutkintojen kustannuskertoimia tarkistetaan vuosien 2018–2019 toteutuneiden kustannusten perusteella. Alla olevat raportit ovat muutoin sisällöltään edellisten reaaliaikaisten raporttien kaltaisia, mutta kustannusryhmä- ja majoituskertoimina on käytetty asetusluonnoksen mukaisia kertoimia.


Asetusluonnoksessa säädetään myös opiskelijavuosien maksuttomuuskertoimesta oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen sekä nykyisen korvaavasta opiskelijapalautteen katokorjauskertoimesta. Näitä kertoimia sovellettaisiin kustannuskertoimien tapaan ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2021 rahoitusta. Kuitenkaan toistaiseksi näitä ei ole huomioitu raporteilla. Puuttuvat kertoimet tullaan lisäämään raporteille myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Opiskelijavuodet

Rahoitusperusteraportti: Painotetut opiskelijavuodet ja profiilikerroin (Live, uudet kertoimet)
Painottamattomat opiskelijavuodet kustannusryhmän mukaan (Live, uudet kertoimet)
Painottamattomat opiskelijavuodet oppisopimuskoulutustiedon ja tutkintotyypin mukaan (Live, uudet kertoimet)

Tutkinnot ja tutkinnon osat

Rahoitusperusteraportti: Tutkinnot, tutkinnon osat ja painotetut pisteet (Live, uudet kertoimet)


Kustannustiedot

Tiedot perustuvat Opetushallituksen kustannustiedonkeruuseen. Ammatillisen koulutuksen yhteiset kustannukset kerätään järjestäjäkohtaisesti ja erikseen kerätään opetuksen kustannustiedot seurantaryhmittäin tutkintotyypin, koulutusalan ja kustannusryhmän mukaan. Järjestäjäkohtaisia ja seurantaryhmien tietoja ei ole kahdella ensimmäisellä taulukolla yhdistetty.

Ammatillisen koulutuksen kustannuskysely - seurantaryhmät


Graafi: Opiskelijavuodet tutkinnon kustannusryhmän mukaan
Opiskelijavuodet tutkinnon kustannusryhmän mukaan