Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Rahoitusperusteet ja kustannukset
Rahoitusperusteet ja kustannukset

Suoritepäätöksen rahoitusperustetiedot

Suoritepäätöksen valmistelussa käytetään kunakin vuonna lokakuun lopun mukaisia tietoja. Järjestäjärakenne on varainhoitovuoden tasalla, vaikka tiedot ovat raportilla näkyvältä tilastovuodelta. Tällä hetkellä raporteilla on avausnäkymässä varainhoitovuoden 2021 rahoituksessa käytetyt tiedot.

Painotetut opiskelijavuodet ja profiilikerroin –rahoitusperusteraportilla on huomattu virhe. Raportilla profiilikerroin on laskettu ilman oppivelvollisuuden korotuskertoimella painotettuja opiskelijavuosia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee oikaisemaan suoritepäätöstä niitä koulutuksen järjestäjiä koskien, joiden profiilikerroin on virheellinen, ja virhe korjataan samassa yhteydessä raportille.

​Opiskelijavuodet

Aloituskysely

Päättökysely


Rea
aliaikaisesti päivittyvät suoritetiedot

Suoritetietoraporttien rakenne vastaa edellä olevia, mutta osa tiedoista päivittyy reaaliaikaisesti. Tiedot jäädytetään vuosittain lokakuun lopussa seuraavan varainhoitovuoden varsinaisen suoritepäätöksen laskentaa varten.

Raporteilla on käytetty HE 174/2020 vp liitteenä olevan laskentaperusteasetuksen mukaisia kertoimia. Opiskelijavuosiraportit sisältävät aikaisempaan nähden uutena kertoimena oppivelvollisuuden korotuskertoimen ja opiskelijapalauteraportit aiemmasta muutetun katokorjauskertoimen. Muilta osin kertoimet ovat pysyneet samoina kuin vuoden 2020 rahoituksessa. Hallituksen esityksen mukaan perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen osuudet jäädytetään vuoden 2020 mukaisiksi 70%-20%-10%.

Opiskelijavuodet

Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Rahoitusperusteraportti: Painotetut opiskelijavuodet ja profiilikerroin (Live)
Painottamattomat opiskelijavuodet kustannusryhmän mukaan (Live)
Painottamattomat opiskelijavuodet oppisopimuskoulutustiedon ja tutkintotyypin mukaan (Live)

Järjestämisluvan vastainen koulutus: Painottamattomat opiskelijavuodet (Live)

Tutkinnot ja tutkinnon osat

Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Rahoitusperusteraportti: Tutkinnot, tutkinnon osat ja painotetut pisteet (Live)
Tutkinnot, tutkinnon osat ja painottamattomat pisteet (Live)

Järjestämisluvan vastainen koulutus: Tutkinnot ja tutkinnon osat (Live)

Työllistyminen ja jatko-opiskelu (koko tutkinnot)

Tiedot päivittyvät toukokuussa.

Reaaliaikaisesti päivittyvät suoritetiedot uusin kertoimin

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus uudistetaan vuoden 2021 aikana. Ammatillisen koulutuksen kustannusryhmien kertoimia ja sisältöjä sekä majoituksen kertoimia tarkistetaan vuosien 2018–2019 toteutuneiden kustannusten perusteella. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintotyyppikerroin tarkistetaan vastaamaan sitä opiskelijamaksuosuutta, mitä näiden tutkintojen opiskelijoilta on vuosien 2018 ja 2019 tietojen perusteella opiskelijamaksuina voitu kerätä. Tutkintotyyppikertoimeen liittyen tehdään tarvittava muutos työvoimakoulutuksen kertoimeen. Alla olevat raportit ovat muutoin sisällöltään edellisten reaaliaikaisten raporttien kaltaisia, mutta kustannusryhmä-, majoitus-, tutkintotyyppi- ja työvoimakoulutuksen kertoimina on käytetty 29.6.–27.8.2021 lausuttavana olevan asetusluonnoksen mukaisia kertoimia. Uusia kertoimia käytettäisiin rahoituksen laskentaperusteena ensimmäistä kertaa varainhoitovuonna 2022, eli vuoden 2020 suoritteissa. Kuitenkin näillä raporteilla uudet kertoimet on päivitetty takautuvasti myös vuosille 2018 ja 2019 kerroinmuutosten vertailun mahdollistamiseksi.

Raportit on päivitetty 30.6.2021, jota ennen raportilla käytetyt kertoimet olivat syksyllä 2020 lausuttavana olleen asetusluonnoksen mukaiset.

Opiskelijavuodet

Rahoitusperusteraportti: Painotetut opiskelijavuodet ja profiilikerroin (Live, uudet kertoimet)

Tutkinnot ja tutkinnon osat

Rahoitusperusteraportti: Tutkinnot, tutkinnon osat ja painotetut pisteet (Live, uudet kertoimet)


Kustannustiedot

Tiedot perustuvat Opetushallituksen kustannustiedonkeruuseen. Ammatillisen koulutuksen yhteiset kustannukset kerätään järjestäjäkohtaisesti ja erikseen kerätään opetuksen kustannustiedot seurantaryhmittäin tutkintotyypin, koulutusalan ja kustannusryhmän mukaan. Järjestäjäkohtaisia ja seurantaryhmien tietoja ei ole kahdella ensimmäisellä taulukolla yhdistetty.

Ammatillisen koulutuksen kustannuskysely - seurantaryhmät


Graafi: Opiskelijavuodet tutkinnon kustannusryhmän mukaan
Opiskelijavuodet tutkinnon kustannusryhmän mukaan