Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Rahoitusperusteet ja kustannukset
Rahoitusperusteet ja kustannukset

Suoritepäätöksen rahoitusperustetiedot

Rahoitusperusteraporttien tietoja käytetään ammatillisen koulutuksen laskennallisen rahoituksen laskennassa. Suoritepäätöksen valmistelussa käytetään perus- ja suoritusrahoituksen osalta varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden Koski-tietoja (varainhoitovuotta edeltävän vuoden 30.9. tilanteessa poimittuna), vaikuttavuusrahoituksen työllistymisessä ja jatko-opiskelussa kaksi vuotta ennen varainhoitovuotta päättyneen vuoden lopun tietoja sekä opiskelijapalautteessa varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon ja varainhoitovuotta edeltävän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tietoja. Rahoituksessa käytettävät painotetut suoritteet on raporteilla laskettu kunakin varainhoitovuonna voimassa olleiden säädösten mukaisesti. Varainhoitovuodesta 2022 alkaen kertoimina käytetään 26.10.2021 annetun rahoitusperusteasetuksen mukaisia kertoimia.

Huom. Raportin perässä olevasta linkistä ("S") aukeaa raporttiversio, jossa rivimuuttujien tiedot esitetään erillisissä sarakkeissa.

Suoritepäätöksillä vahvistetut rahoitusperusteet, myönnetty rahoitus ja perusrahoituksen kohdennukset

Suoritepäätöksillä vahvistetut rahoitusperusteet ja myönnetty rahoitus  (S)

Perusrahoituksen kohdennukset suoritepäätöksillä  (S)

​Opiskelijavuodet

Aloituskysely

Päättökysely

Opiskelijapalautteen päättökyselyn painotetut pisteet  (S)

Opiskelijapalautteen aloitus- ja päättökyselyn painotetut pisteet  (S)

Työelämäpalaute

Työpaikkaohjaajakysely

Rahoitusperusteraportti: Työelämäpalautteen työpaikkaohjaajakyselyn painotetut pisteet  (S)

Työpaikkakysely

Rahoitusperusteraportti: Työelämäpalautteen työpaikkakyselyn pisteet  (S)

Oppisopimuksen koulutuskorvauksen lisärahoituksen perusteena olevat opiskelijat

Oppisopimuksen koulutuskorvauksen lisärahoituksen perusteena olevat opiskelijat  (S)


Rea
aliaikaisesti päivittyvät suoritetiedot

Suoritetietoraporttien rakenne vastaa rahoituksessa käytettäviä, mutta raporttien Koski-tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti toisin kuin edellä olevissa varainhoitovuotta edeltävänä vuonna jäädytetyissä.

Samoin kuin edellä olevissa painotetut suoritteet on laskettu kunakin varainhoitovuonna voimassa olleiden säädösten mukaisesti. Varainhoitovuodesta 2022 alkaen kertoimina käytetään 26.10.2021 annetun rahoitusperusteasetuksen mukaisia kertoimia.

Opiskelijavuodet

Raportilla olemassa olevat tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa ja uusia tietoja lisätään kuukausittain.

Rahoitusperusteraportti: Painotetut opiskelijavuodet ja profiilikerroin (Live)  (S)
Painottamattomat opiskelijavuodet kustannusryhmän mukaan (Live)  (S)
Painottamattomat opiskelijavuodet oppisopimuskoulutustiedon ja tutkintotyypin mukaan (Live)
  (S)

Järjestämisluvan vastainen koulutus: Painottamattomat opiskelijavuodet (Live)  (S)

Tutkinnot ja tutkinnon osat

Raportilla olemassa olevat tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa ja uusia tietoja lisätään kuukausittain.

Rahoitusperusteraportti: Tutkinnot, tutkinnon osat ja painotetut pisteet (Live)  (S)
Tutkinnot, tutkinnon osat ja painottamattomat pisteet (Live)  (S)

Järjestämisluvan vastainen koulutus: Tutkinnot ja tutkinnon osat (Live)  (S)

Tutkinnot pohjakoulutuksen mukaan  (S)

Työllistyminen ja jatko-opiskelu

Tiedot päivittyvät vuosittain.

Opiskelijapalaute

Tiedot päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla.

Aloituskysely

Rahoitusperusteraportti: Opiskelijapalautteen aloituskyselyn painotetut pisteet (Live)  (S)
Opiskelijapalautteen aloituskyselyn painotetut pisteet (Live)  (S)

Päättökysely

Rahoitusperusteraportti: Opiskelijapalautteen päättökyselyn painotetut pisteet (Live)  (S)
Opiskelijapalautteen päättökyselyn painotetut pisteet (Live)  (S)
Opiskelijapalautteen aloitus- ja päättökyselyn painotetut pisteet (Live)  (S)

Työelämäpalaute

Työpaikkaohjaajakysely

Tiedot päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla.

Rahoitusperusteraportti: Työelämäpalautteen työpaikkaohjaajakyselyn painotetut pisteet (Live)  (S)

Työpaikkakysely

Tiedot päivittyvät maaliskuun ja syyskuun 3. päivä.

Rahoitusperusteraportti: Työelämäpalautteen työpaikkakyselyn pisteet (Live)  (S)

Oppisopimuksen koulutuskorvauksen lisärahoituksen seurantaraportti

Tiedot päivittyvät kuukauden 5. päivään mennessä edellisen kuukauden tiedolla.

Oppisopimuksen koulutuskorvauksen lisärahoituksen seurantaraportti (Live)  (S)


Muut raportit

Tähän on koottu raportteja, joiden tietoja ei käytetä suoraan suoriteperusteisen laskennallisen rahoituksen kohdentamisessa, mutta käytetään muutoin rahoituspäätösten valmistelussa ja seurannassa. Hoiva-avustajaraporttien tiedot ovat reaaliaikaisesti päivittyviä Koski-tietoja.

Hoiva-avustajat tilastovuosittain  (S)
Hoiva-avustajat tilastovuosittain, kumulatiivinen  (S)

Kustannustiedot

Tiedot perustuvat Opetushallituksen kustannustiedonkeruuseen. Ammatillisen koulutuksen yhteiset kustannukset kerätään järjestäjäkohtaisesti ja erikseen kerätään opetuksen kustannustiedot seurantaryhmittäin tutkintotyypin, koulutusalan ja kustannusryhmän mukaan. Järjestäjäkohtaisia ja seurantaryhmien tietoja ei ole kahdella ensimmäisellä taulukolla yhdistetty.

Ammatillisen koulutuksen kustannuskysely - seurantaryhmät  (S)


Graafi: Opiskelijavuodet tutkinnon kustannusryhmän mukaan
Opiskelijavuodet tutkinnon kustannusryhmän mukaan