Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat ja tutkinnot

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Opiskelijat ja tutkinnot – Päivittyvät raportit

Raportit sisältävät kuukausittain päivittyvää tietoa ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä. Tiedot päivitetään kuukauden 5. päivään mennessä edellisen kuukauden tiedolla.

Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koski -tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää myös aikaisemmin julkaistuja tietoja. Tästä syystä samankin tilastoraportin tiedot voivat muuttua myöhemmin. Tietoja on vuodesta 2018 lähtien.

Netto-opiskelijamäärä
Uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet
Opiskelijat kansalaisuuden mukaan

Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon suorittaneet

Raportit päivittyvät kerran kuukaudessa kuukauden 5. päivään mennessä. Raporteille lisätään uuden tilastokauden tiedot vasta kun kausi on päättynyt. Kevään tiedot tuodaan raportille elokuussa ja syksyn tiedot tammikuussa. ’Samanaikaiset ja peräkkäiset tutkinnot’ –raportin avausnäkymässä rivitietona on ylioppilastutkinnon suorituslukukausi ja saraketietona ammatillisen perustutkinnon suorituslukukausi.

Kaksois- ja kolmoistutkinnot
Samanaikaiset ja peräkkäiset tutkinnot

Opiskelijat ja tutkinnot – Vuositilastoraportit

Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintoraporteilla voi tarkastella uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määriä ja jakaumia ammatillisissa perustutkinnoissa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määrät esitetään koko tilastovuoden ajalta. Raporttien tiedot päivittyvät vuosittain ja ne perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin. Tilastokeskuksen aineistot käyvät läpi Suomen virallisen tilaston (SVT) edellyttämät laatutarkistukset.

Uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Aikasarja
Ikäryhmä​

Uudet opiskelijat​

Koulutuksen järjestäjä
Koulutusala
Ikä

​Opiskelijat

Koulutuksen järjestäjä
Koulutusala
Ikä

Tutkinnon suorittaneet

Koulutuksen järjestäjä
Koulutusala
I​kä​ (perustutkinnot)

Alueellinen liikkuvuus

Raporttien nimessä alkuosa viittaa rivillä olevaan tietoon ja jälkimmäinen osa sarakkeilla olevaan tietoon (ensimmäisessä raportissa riveillä koulutuksen maakunta ja sarakkeissa asuinmaakunta ja toisessa raportissa päinvastoin). ​​Avausnäkymään on valittu uusien opiskelijoiden tiedot. 

Koulutuksen maakunta ja edellisen vuoden asuinmaakunta  (%)
Edellisen vuoden asuinmaakunta ja kou​lutuksen maakunta  (%)
Koulutuksen järjestäjä ja edellisen vuoden asuinmaakunta​  (%)​

Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa samanaikaisesti tutkinnon suorittaneet

Sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon samana vuonna tai peräkkäisinä vuosina suorittaneet. Tietoja on tarjolla vuodesta 2010 alkaen.

Koulutuksen maakunta (ei tietosuojausta)
Koulutusala (ei tietosuojausta)

Ammattiosaamisen näytöt, opintoviikot ja tutkintojen osat 2010–2015

Raportit vuosilta 2010–2015 on koottu erilliselle sivulle.

Ammattiosaamisen näytöt

Ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimusten saavuttaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä useimmiten työssäoppimisjaksolla. Sen loppupuolella opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä hankkimansa osaamisen ammattiosaamisen näytöillä. Niissä myös arvioidaan, miten hyvin opiskelija on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Koulutusala
Koulutuksen järjestäjä

Graafi: Ammatillisen tutkinnon suorittaneet​

​​​​Ammatillisen tutkinnon suorittaneet