Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat ja tutkinnot

Ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintoraporteilla voi tarkastella uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määriä ja jakaumia ammatillisissa perustutkinnoissa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määrät esitetään koko tilastovuoden ajalta.

Huom! Osalle raporteista on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Uudet opiskelijat​

Aikasarja
Ikäryhmä
Koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen maakunta
Koulutusala
Osaamisal​​a (perustutkinnot)

​Opiskelijat

Aikasarja
Ikäryhmä
Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen maakunta
Koulutusala
Osaamisala (perustutkinnot)

Tutkinnon suorittaneet

Aikasarja
I​kä​ (perustutkinnot)
Ikäryhmä
Koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen kesto​ (oppisopimuskoulutus)
Koulutuksen maakunta
Koulutusala
Osaamisala (perustutkinnot)
Rahoitusmuoto (näyttötutkinnot)
Väylä näyttötutkintoon (näyttötutkinnot)

Uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Aikasarja
Ikäryhmä​
Koulutus- ja oppisopimusjaksot
Koulutusala​
Tutkintotyyppi ja ikäryhmä
Tutkintotyyppi ja koulutusala​​​

Alueellinen liikkuvuus

Raporttien nimessä alkuosa viittaa rivillä olevaan tietoon ja jälkimmäinen osa sarakkeilla olevaan tietoon (ensimmäisessä raportissa riveillä koulutuksen maakunta ja sarakkeissa asuinmaakunta ja toisessa raportissa päinvastoin). ​​Avausnäkymään on valittu uusien opiskelijoiden tiedot. 

Koulutuksen maakunta ja edellisen vuoden kotimaakunta  (%)
Edellisen vuoden kotimaakunta ja kou​lutuksen maakunta  (%)
Koulutuksen maakunta ja ed​ellisen vuoden kotimaakunta​ sama tai eri​  (%)​
Koulutuksen järjestäjä ja edellisen vuoden kotimaakunta​  (%)​
Koulutuksen järjestäjä ja edellisen vuoden kotimaakunta​ sama tai eri​​  (%)

Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa samanaikaisesti tutkinnon suorittaneet

Sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon samana vuonna tai peräkkäisinä vuosina suorittaneet. Tietoja on tarjolla vuodesta 2010 alkaen.


Ammattiosaamisen näytöt, opintoviikot ja tutkintojen osat

Tilastot sisältävät ammatillisen peruskoulutuksen. Mukana ei ole näyttötutkintoja eikä oppisopimuskoulutusta.

Opintoviikot

Opintoviikko on opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työpanosta. Opiskelija voi tarvita kyseisen kokonaisuuden opiskeluun pidemmän tai lyhyemmän ajan henkilökohtaisena työtahtinsa mukaan.

Koulutusala
Koulutuksen järjestäjä

Tutkintojen osat

Perustutkintoon (120 ov) johtavaan koulutukseen kuuluu ammatillisia tutkinnon osia (90 ov), ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (ent. yhteisiä opintoja) (20 ov), vapaasti valittavia tutkinnon osia (10 ov) sekä opinto-ohjausta. Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat suurimman osan tutkinnon laajuudesta. Ne vaihtelevat tutkinnoittain, koska ne on muodostettu kunkin alan työelämän toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksien pohjalta.

Koulutusala
Koulutuksen järjestäjä


 

Ammattiosaamisen näytöt

Ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimusten saavuttaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöissä useimmiten työssäoppimisjaksolla. Sen loppupuolella opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä hankkimansa osaamisen ammattiosaamisen näytöillä. Niissä myös arvioidaan, miten hyvin opiskelija on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Koulutusala
Koulutuksen järjestäjä

Graafi: Ammatillisen tutkinnon suorittaneet​

​​​Ammatillisen tutkinnon suorittaneet​

Analyysiraportit

​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet.

Ammatillinen koulutus
Ammatillinen koulutus iän mukaan
Näyttötutkintoon johtava oppilaitosmuotoinen koulutus
Oppisopimuskoulutus

Päivittyvät raportit

Raportit sisältävät kerran kuukaudessa päivittyvää tietoa ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä. Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta.

Netto-opiskelijamäärä
Uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet