Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Opiskelijapalaute
Opiskelijapalaute

Opiskelijapalauteraporteilla voi tarkastella ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kokemuksia ja tyytyväisyyttä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen.

Valtakunnallinen palautekysely lähetetään kaksi kertaa opiskelijan opintojen aikana: aloitusvaiheessa ja päättövaiheessa. Kohderyhmänä ovat kaikki opiskelijat, jotka suorittavat ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja tai näiden tutkintojen osan tai osia.

Palautekyselyyn eivät vastaa opiskelijat, jotka suorittavat tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (1.8.2022 alkaen TUVA; 31.7.2022 saakka ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta VALMA),työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA), tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia tai muuta ammatillista koulutusta, eikä opiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon tai sen osan/osia menemällä suoraan näyttöön.

Aloituskyselyn kysymykset liittyvät opintojen aloitukseen, opintojen henkilökohtaistamiseen ja opiskeluilmapiiriin. Päättökyselyn kysymykset liittyvät opintojen henkilökohtaistamiseen, osaamisen hankkimiseen, näyttöjen järjestämiseen, opiskelijan hyvinvointiin ja koulutuksen vaikuttavuuteen.

Palaute annetaan anonyymisti ja tulokset raportoituvat, kun valitussa kohderyhmässä on vähintään viisi vastaajaa.

Valtakunnallinen opiskelijapalautekysely otettiin käyttöön 1.7.2018. Kyselyistä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute

Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla. Raportin sisältämän ajanjakson voi tarkistaa Tilastokausi-suodattimen päivämääristä.

Aloituskysely

Kysymys
Koulutuksen järjestäjä
Tutkinto

Päättökysely

Kysymys
Koulutuksen järjestäjä
Tutkinto

Kysymyksen ”Olen kokenut tai havainnut kiusaamista, syrjintää tai häirintää oppilaitoksessa tai työpaikalla, jossa opiskelen” vastauksia voi tarkastella vain koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen mukaan.

Graafi: Kysymyksen "Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen" vastausjakauma ammatillisen koulutuksen päättökyselyssä, tilastokausi (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)

Kysymyksen "Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen" vastausjakauma ammatillisen koulutuksen päättökyselyssä (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)

Analyysiraportti​

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön. 

Opiskelijapalaute

Visualisoinnit

Aloituskysely
Päättökysely