Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Opiskelijapalaute
Opiskelijapalaute

​Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta. Valtakunnallinen Amispalaute otettiin käyttöön 1.7.2018. Opiskelijapalautekyselystä ja sen kehittämisestä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Palautteen keräämisestä vastaavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Palaute annetaan anonyymisti ja tulokset raportoituvat vasta, kun valitussa kohderyhmässä on vähintään viisi vastaajaa.

Palautekyselyyn eivät vastaa opiskelijat, jotka suorittavat ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA), tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia tai muuta ammatillista koulutusta, eikä opiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon tai sen osan/osia menemällä suoraan näyttöön.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute

Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla. Raportin sisältämän ajanjakson voi tarkistaa Tilastokausi-suodattimen päivämääristä.

Aloituskysely

Kysymys
Koulutuksen järjestäjä
Tutkinto

Päättökysely

Kysymys
Koulutuksen järjestäjä
Tutkinto

Kysymyksen ”Olen kokenut tai havainnut kiusaamista, syrjintää tai häirintää oppilaitoksessa tai työpaikalla, jossa opiskelen” vastauksia voi tarkastella vain koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen mukaan.

Graafi: Kysymyksen "Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen" vastausjakauma ammatillisen koulutuksen päättökyselyssä, tilastokausi 1.7.2018 - 30.6.2019 (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)
Kysymyksen "Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen" vastausjakauma ammatillisen koulutuksen päättökyselyssä, tilastokausi 1.7.2020 - 30.6.2021 (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)

Analyysiraportti​

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön. 

Amispalaute