Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Erityisopetus
Erityisopetus

Ammatillisen koulutuksen erityisopetusraporteilla voi tarkastella uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määriä ja osuutta kaikista opiskelijoista.

​Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Uudet opiskelijat

Ammatillisen erityisopetuksen uudet opiskelijat, jotka ovat tulleet kirjoille oppilaitokseen tilastovuoden 1.1. ja 20.9. välisenä aikana, näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen uudet opiskelijat, jotka ovat tulleet kirjoille oppilaitokseen 1.1. ja 31.12. välisenä aikana ja oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat, jotka ovat solmineet oppisopimuksen 1.1. ja 31.12. välisenä aikana.

Koulutuksen maakunta
Koulutusala
Opetusryhmä

Opiskelijat

Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan sekä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen tilastovuonna oppilaitoksissa kirjoilla olevat opiskelijat.

Koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen maakunta
Koulutusala
Opetusryhmä

Tutkinnon suorittaneet

Tilastovuoden aikana suoritetut ammatilliset perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen maakunta
Koulutusala
Opetusryhmä

Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen opintojen kulku

​Aloittaneiden läpäisy

Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksessa aloittaneiden läpäisytiedot.

Aloitusvuosi  (%)
Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)​

Aloittaneiden suorittamat tutkinnot

​Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksessa aloittaneiden suorittamat tutkinnot. Aloitusnäkymässä näytetään tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Opintojen kulku lukuvuoden aikana

Syksyn (20.9.) ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen opiskelijoiden toiminta/tilanne seuraavan vuoden syksyllä (20.9.). Opintojen kulkua tarkastellaan alla näkyvien näkökulmien mukaan. Ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämä koulutus on mukana raportilla vuodesta 2014 alkaen.

​Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijat opetusryhmän mukaan


Analyysiraportti

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön opiskelijoista ja tutkinnoista.

Erityisopetuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet