Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Erityisopetus
Erityisopetus

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.​

Erityisopetus – Vuositilastoraportit

Ammatillisen koulutuksen erityisopetusraporteilla voi tarkastella uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määriä ja osuutta kaikista opiskelijoista. Raporttien tiedot päivittyvät vuosittain ja ne perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin. Tilastokeskuksen aineistot käyvät läpi suomen virallisen tilaston edellyttämät laatutarkistukset.

​Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määrät esitettynä koko tilastovuoden ajalta.

Uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Uudet opiskelijat

Koulutuksen maakunta
Koulutusala

Opiskelijat

Koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen maakunta
Koulutusala

Tutkinnon suorittaneet

Koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen maakunta
Koulutusala

Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen opintojen kulku

​Aloittaneiden läpäisy

Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksessa aloittaneiden läpäisytiedot.

Aloitusvuosi  (%)
Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)​

Aloittaneiden suorittamat tutkinnot

​Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksessa aloittaneiden suorittamat tutkinnot. Aloitusnäkymässä näytetään tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Opintojen kulku lukuvuoden aikana

Syksyn (20.9.) ammatillisen perustutkinnon erityisopiskelijoiden toiminta/tilanne seuraavan vuoden syksyllä (20.9.). Opintojen kulkua tarkastellaan alla näkyvien näkökulmien mukaan. Ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämä koulutus on mukana raportilla vuodesta 2014 alkaen.

Graafi: ​Ammatillisen erityisopetuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet
​Ammatillisen erityisopetuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet