Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Erityisopetus
Erityisopetus
​Ammatillisen koulutuksen erityisopetusraporteilla voi tarkastella uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määriä ja osuutta kaikista opiskelijoista.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määrät esitettynä koko tilastovuoden ajalta.

Uudet opiskelijat

Koulutuksen maakunta
Koulutusala

Opiskelijat

Koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen maakunta
Koulutusala

Tutkinnon suorittaneet

Koulutuksen järjestäjä
Koulutuksen maakunta
Koulutusala

Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen opintojen kulku

​Aloittaneiden läpäisy

Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksessa aloittaneiden läpäisytiedot.

Aloitusvuosi  (%)
Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)​

Aloittaneiden suorittamat tutkinnot

​Ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksessa aloittaneiden suorittamat tutkinnot. Aloitusnäkymässä näytetään tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Opintojen kulku lukuvuoden aikana

Syksyn (20.9.) ammatillisen peruskoulutuksen erityisopetuksen opiskelijoiden toiminta/tilanne seuraavan vuoden syksyllä (20.9.). Opintojen kulkua tarkastellaan alla näkyvien näkökulmien mukaan. Ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämä koulutus on mukana raportilla vuodesta 2014 alkaen.

Graafi: ​Ammatillisen erityisopetuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet
​Ammatillisen erityisopetuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet


Analyysiraportti

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön opiskelijoista ja tutkinnoista.

Erityisopetuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet


Päivittyvät raportit

Raportit sisältävät joka kuukausi kuukauden 2. päivän ja 5. päivän välillä päivittyvää tietoa ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä. Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta.