Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Opintojen kulku
Opintojen kulku

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Opintojen kulku – Päivittyvät raportit (2018 - )

Raportit sisältävät kuukausittain päivittyvää tietoa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintojen kulusta. Tiedot päivitetään kuukauden 5. päivään mennessä edellisen kuukauden tiedolla. HUOM! Myös Opintojen kulku -raportilla tiedot päivittyvät kuukausittain, vaikka tietoja ei tarkastella kuukausi -tasolla.

Opintojen kulku -raportille lisätään uusi tarkastelukausi puolivuosittain. Puolivuotiskausi lisätään, kun tarkasteltavan kauden päättymisestä on kulunut puoli vuotta. Esimerkiksi kausi 1.1.-30.6.2022 lisätään raportille tammikuussa 2023.

Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koski -tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta. Tästä syystä samankin tilastoraportin tiedot voivat muuttua myöhemmin. Tietoja on vuodesta 2018 lähtien.

Ammatillisen tutkintokoulutuksen opintojen kulku
Ammatillisesta koulutuksesta eronneet, koulutusta vaihtaneet ja keskeyttäneet

Opintojen kulku – Vuositilastoraportit

Ammatillisen koulutuksen opintojen kulkua koskevilla raporteilla voi tarkastella ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä ja läpäisytahtia. Lukuvuosi 2003/2004 sisältää tiedot vain keväällä 2004 aloittaneista. Raporttien tiedot päivittyvät vuosittain ja ne perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin. Tilastokeskuksen aineistot käyvät läpi suomen virallisen tilaston edellyttämät laatutarkistukset.

Koko ammatillinen koulutus

Aloittaneiden läpäisy

Ammatillisen koulutuksen aloittaneiden läpäisytiedot. Tietoja voi tarkastella alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettujen, missä tahansa ammatillisen koulutuksen tutkintolajissa suoritettujen sekä missä tahansa tutkintolajissa (ml. korkeakoulusektori) suoritettujen tutkintojen mukaan. Aloitusnäkymässä näytetään ammatillisen koulutuksen alkuperäisessä tutkintolajissa suoritetut tutkinnot. Raporttien tiedot päivittyvät vuosittain ja ne perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin.

Aloitusvuosi  (%)
Aloituslukuvuosi ja koulutuksen järjestäjä  (%)
Aloituslukuvuosi ja koulutusala  (%)
Aloituslukuvuosi ja koulutuslaji  (%)

Aloittaneiden opintojen kulku

Ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakso-näkökulmaa lukuunottamatta tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloituslukuvuosi​  (%)
Aloitusvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutuslaji ja koulutusala  (%)

Tarkastelujakso  (%)​

Ammatillinen peruskoulutus

Aloittaneiden läpäisy

Ammatillisen peruskoulutuksen aloittaneiden läpäisytiedot. Tietoja voi tarkastella alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettujen, missä tahansa ammatillisen koulutuksen tutkintolajissa suoritettujen sekä missä tahansa tutkintolajissa (ml. korkeakoulusektori) suoritettujen tutkintojen mukaan. Aloitusnäkymässä tarkasteluun on valittu alkuperäisessä ammatillisen koulutuksen tutkintolajissa suoritetut tutkinnot.​

Aloitusvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)

Aloittaneiden opintojen kulku

Ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakso-näkökulmaa lukuunottamatta tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloitusvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)

Lukuvuoden opintojen kulku

Syksyn (20.9.) ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden toiminta/tilanne seuraavan vuoden syksyllä (20.9.): tutkinnon suorittaneet, opiskelua jatkavat ja keskeyttäneet. Huom! Näkökulmissa ensimmäinen sana viittaa sarakemuuttujaan: aloitusnäkymässä lukuvuoden opintojen kulkua tarkastellaan koulutusalan ja koulutuksen järjestäjän mukaan.

Aikasarja​​ ​​ ​
Koulutusala  (%)
Koulutuksen järjestäjä ja ala  (%)

​Oppisopimuskoulutus

Aloittaneiden läpäisy

Oppisopimuskoulutuksen aloittaneiden läpäisytiedot. Tietoja voi tarkastella alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettujen, missä tahansa ammatillisen koulutuksen tutkintolajissa suoritettujen sekä missä tahansa tutkintolajissa (ml. korkeakoulusektori) suoritettujen tutkintojen mukaan. Aloitusnäkymässä tarkasteluun on valittu alkuperäisessä tutkintolajissa suoritetut tutkinnot.

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)

Aloittaneiden opintojen kulku

Oppisopimuskoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakso-näkökulmaa lukuunottamatta tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)
Tarkastelujakso  (%)

Graafi:  Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista ammatillisen koulutuksen aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen

Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista ammatillisen koulutuksen aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen