Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Opintojen kulku
Opintojen kulku

Ammatillisen koulutuksen opintojen kulkua koskevilla raporteilla voi tarkastella ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä ja läpäisytahtia. Lukuvuosi 2003/2004 sisältää tiedot vain keväällä 2004 aloittaneista.​

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Koko ammatillinen koulutus

Aloittaneiden läpäisy

Ammatillisen koulutuksen aloittaneiden läpäisytiedot. Tietoja voi tarkastella alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettujen, missä tahansa ammatillisen koulutuksen tutkintolajissa suoritettujen sekä missä tahansa tutkintolajissa (ml. korkeakoulusektori) suoritettujen tutkintojen mukaan. Aloitusnäkymässä tarkasteluun on valittu alkuperäisessä ammatillisen koulutuksen tutkintolajissa suoritetut tutkinnot.​

Aloitusvuosi  (%)
Aloituslukuvuosi ja koulutuksen järjestäjä  (%)
Aloituslukuvuosi ja koulutuksen maakunta  (%)
Aloituslukuvuosi ja koulutusala  (%)
Aloituslukuvuosi ja koulutuslaji  (%)
Koulutuksen järjestäjä ja koulutuslaji  (%)
Koulutuslaji ja koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji ja koulutusala  (%)​

Aloittaneiden opintojen kulku

Ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakso-näkökulmaa lukuunottamatta tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloituslukuvuosi​  (%)
Aloitusvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutuslaji ja koulutuksen järjestäjä​  (%)
Koulutuslaji ja koulutusala  (%)

Tarkastelujakso  (%)​

Ammatillinen peruskoulutus

Aloittaneiden läpäisy

Ammatillisen peruskoulutuksen aloittaneiden läpäisytiedot. Tietoja voi tarkastella alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettujen, missä tahansa ammatillisen koulutuksen tutkintolajissa suoritettujen sekä missä tahansa tutkintolajissa (ml. korkeakoulusektori) suoritettujen tutkintojen mukaan. Aloitusnäkymässä tarkasteluun on valittu alkuperäisessä ammatillisen koulutuksen tutkintolajissa suoritetut tutkinnot.​

Aloitusvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)

Aloittaneiden opintojen kulku

Ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakso-näkökulmaa lukuunottamatta tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloitusvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)

Lukuvuoden opintojen kulku

Syksyn (20.9.) ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden toiminta/tilanne seuraavan vuoden syksyllä (20.9.): tutkinnon suorittaneet, opiskelua jatkavat ja keskeyttäneet. Huom! Näkökulmissa ensimmäinen sana viittaa sarakemuuttujaan: lukuvuoden opintojen kulkua tarkastellaan koulutusasteen ja -alan sekä koulutuksen järjestäjän ja maakunnan mukaan.

Koulutusaste  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutuksen järjestäjä ja kunta  (%)
Koulutuksen järjestäjä ja ala  (%)
Koulutuksen maakunta ja ala  (%)
Koulutuksen maakunta ja järjestäjä  (%)​

​Oppisopimuskoulutus

Aloittaneiden läpäisy

Oppisopimuskoulutuksen aloittaneiden läpäisytiedot. Tietoja voi tarkastella alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettujen, missä tahansa ammatillisen koulutuksen tutkintolajissa suoritettujen sekä missä tahansa tutkintolajissa (ml. korkeakoulusektori) suoritettujen tutkintojen mukaan. Aloitusnäkymässä tarkasteluun on valittu alkuperäisessä tutkintolajissa suoritetut tutkinnot.

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)

Aloittaneiden opintojen kulku

Oppisopimuskoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden opintojen kulku. Raporteille on tehty oletussuodatuksia, ja joissakin suodatusvalikoissa on mahdollistettu maksimissaan vain yksi valinta kerrallaan. Aloitusnäkymässä näytetään tarkastelujakso-näkökulmaa lukuunottamatta tiedot 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen.

Aloituslukuvuosi  (%)
Koulutuksen järjestäjä  (%)
Koulutuslaji  (%)
Tarkastelujakso  (%)

Graafi:  Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista ammatillisen koulutuksen aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen

Tutkinnon suorittaneiden osuus kaikista ammatillisen koulutuksen aloittaneista 3 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen

Analyysiraportit​​​

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden lukuvuoden opintojen kulku​​ ​​ ​

Päivittyvät raportit (2018 - )

Raportit sisältävät joka kuukausi kuukauden 2. päivän ja 5. päivän välillä päivittyvää tietoa. Opintojen kulku -raportille lisätään uusia tarkastelujaksoja puolivuosittain. Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä KOSKI-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta. Tietoja on tarjolla vuodesta 2018 lähtien.

Ammatillisen tutkintokoulutuksen opintojen kulku