Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Aiempi ja myöhempi koulutus
Aiempi ja myöhempi koulutus

Aiempi ja myöhempi koulutus – Vuositilastoraportit

Ammatillisen koulutuksen aiemman ja myöhemmän koulutuksen raporteilla voi tarkastella uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden aikaisempaa koulutusta sekä tutkinnon suorittaneiden aikaisempia ja myöhempiä tutkintoja. Raporttien tiedot päivittyvät vuosittain ja ne perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin. Tilastokeskuksen aineistot käyvät läpi suomen virallisen tilaston edellyttämät laatutarkistukset.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden pohjakoulutus

Korkein aikaisempi koulutus

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat ja opiskelijat korkeimman aikaisemman koulutuksen mukaan.

Aikasarja  (%)
Ikäryhmä  (%)
Koulutusala  (%)
Tutkintotyyppi  (%)​
Viimeisimmästä tutkinnosta kulunut aika​  (%)​

Aikaisempi yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat ja opiskelijat aikaisemman yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen mukaan. Taulukon riveillä näkyvät aloitetun koulutuksen tutkintotyyppi ja sarakkeilla tieto aikaisemmin suoritetusta yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta.

Ammatillinen peruskoulutus  (%)
Ammatillinen peruskoulutus oppisopimuskoulutuksena  (%)​
Ammatillinen lisäkoulutus  (%)
Ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutuksena  (%)​

Aikaisempi ammatillinen koulutus ja korkeakoulukoulutus

Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat ja opiskelijat aikaisemman ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulukoulutuksen mukaan. Taulukon riveillä näkyvät aloitetun koulutuksen tutkintotyyppi ja sarakkeilla tieto aikaisemmasta ammatillisesta perus- ja/tai lisäkoulutuksesta sekä aikaisemmasta alemman tai ylemmän korkeakouluasteen koulutuksesta.

Ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus  (%)​
Ammatillinen peruskoulutus ja alemman korkeakouluasteen koulutus  (%)
Ammatillinen peruskoulutus ja ylemmän korkeakouluasteen koulutus  (%)​
Ammatillinen lisäkoulutus ja alemman korkeakouluasteen koulutus  (%)
Ammatillinen lisäkoulutus ja ylemmän korkeakouluasteen koulutus  (%)​

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden aiemmat ja myöhemmät tutkinnot

Aiemmat tutkinnot

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden aiemmat tutkinnot. Huom! Raportilla pitää olla valittuna vain yksi tarkastelujakso, muuten raportti näyttää kaikkien tarkastelujaksojen tutkintojen summat.

Tutkinnon suoritusvuosi  (%)
Tutkintotyyppi ja sopimusjaksot  (%)

Aiemmat tutkinnot tarkastelujaksoittain

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden aiemmat tutkinnot tarkastelujaksoittain.

Sopimusjaksot  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)
Tutkintotyyppi  (%)

Myöhemmät tutkinnot

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden myöhemmät tutkinnot. Huom! Raportilla pitää olla valittuna vain yksi tarkastelujakso, muuten raportti näyttää kaikkien tarkastelujaksojen tutkintojen summat.

Tutkinnon suoritusvuosi  (%)
Tutkintotyyppi ja järjestämismuoto  (%)
Tutkintotyyppi ja koulutusala  (%)

Myöhemmät tutkinnot tarkastelujaksoittain

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden myöhemmät tutkinnot tarkastelujaksoittain.

Järjestämismuoto  (%)
Koulutusala  (%)
Tutkinnon suoritusvuosi  (%)
Tutkintotyyppi  (%)​​​​​​

Graafi:  ​​​Ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden korkein aikaisempi tutkinto​

​​​Ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden korkein aikaisempi tutkinto