Skip Navigation LinksVäestö-, koulutus- ja ammattirakenne > Työllisten ammatit ja koulutus
Työllisten ammatit ja koulutus

Ammattirakenneraporteilla voi tarkastella työllisten jakaumia ammatteihin ja toimialoihin sekä heidän koulutustaustaansa. Ammatti- ja toimialatiedot ovat ns. Mitenna-ammattiluokituksella ja Mitenna-toimialaluokituksella. Tilastokeskuksen ammattiluokituksen tarkimman tason tilastot ovat saatavissa vuodesta 2009 alkaen ja vastaavasti toimialaluokituksen tarkimman tason tilastot vuodesta 2012 alkaen

Raporteissa käytetty Mitenna-ammattiluokitus perustuu Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen. Tilastokeskuksen ammattiluokitus uudistettiin vuonna 2010 (Ammattiluokitus 2010). Tämän vuoksi Mitenna-ammattiluokituksella vuodesta 2010 eteenpäin saatavat tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuotta 2010 edeltävien vuosien tilastotietoihin.

Raporteissa käytetty Mitenna-toimialaluokitus perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen. Tilastokeskuksen toimialaluokitus uudistettiin vuonna 2008 (TOL 2008) ja otettiin käyttöön työssäkäyntitilastossa vuonna 2009. Tämän vuoksi Mitenna-toimialaluokituksella vuodesta 2009 eteenpäin saatavat tilastotiedot eivät ole vertailukelpoisia vuotta 2009 edeltävien vuosien tilastotietoihin.

Mitenna ammattiryhmä- ja toimialaluokituksia käytetään pääasiassa koulutustarpeiden ennakointityössä. Vipusen Väestön koulutusrakenne -raportilla on käytössä Tilastokeskuksen ammattiryhmäluokitus.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Työlliset ammatin, toimialan ja koulutuksen mukaan

Työssäkäyntitilastossa ammatti on vuodesta 2004 lähtien määritelty vuosittain kaikille työlliseen työvoimaan kuuluville ja se kuvaa vuoden viimeisen viikon toimintaa. Työllisen ammatti määritellään päätyön ammatin mukaan. Ammattitietoja kerätään useista eri lähteistä, muun muassa työnantajajärjestöjen sekä valtion ja kuntien työsuhderekistereistä, palkkatilastosta sekä yritystiedonkeruulla. Tilastoissa ovat mukana 18 vuotta täyttäneet henkilöt.

Ammattiryhmän mukaan

Työlliset ammatin ja koulutuksen mukaan  (%)
Työlliset ammattiryhmän ja ikäryhmän mukaan  (%)
Työlliset ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan  (%)
Työlliset ammattiryhmän ja Tilastokeskuksen toimialan mukaan  (%)

Toimialan mukaan

Työlliset toimialan, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan  (%)
Työlliset toimialan ja ammattiryhmän mukaan
  (%)
Työlliset toimialan ja iän mukaan  (%)
Työlliset toimialan ja koulutuksen mukaan  (%)

Työpaikan sijaintimaakunnan mukaan

Työpaikan sijaintimaakunta ja ammatti  (%)
Työpaikan sijaintimaakunta ja toimiala
  (%)​


Työllisten ammattisiirtymät

Perusjoukkona raporteilla on tilastovuoden työllinen väestö.

Tarkastelu ajassa taaksepäin

Raporteilla tarkastellaan työllisten ammattiryhmää, pääasiallista toimintaa ja työpaikan sijaintimaakuntaa viisi vuotta tilastovuodesta taaksepäin. Avausnäkymässä sarakkeilla näkyy tilastovuoden ammattiryhmä. Tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2009-2012.

Aiempi ammattiryhmä  (%)
Aiempi pääasiallinen toiminta  (%)
Aiempi työpaikan sijaintimaakunta  (%)

Tarkastelu ajassa eteenpäin

Raporteilla tarkastellaan työllisten ammattiryhmää, pääasiallista toimintaa ja työpaikan sijaintimaakuntaa yksi, neljä ja viisi vuotta tilastovuodesta eteenpäin. Tietoja on tarjolla tilastovuosilta 2005-2011. 

Myöhempi ammattiryhmä  (%)
Myöhempi pääasiallinen toiminta  (%)
Myöhempi työpaikan sijaintimaakunta  (%)


Graafi: Työlliset koulutusasteen mukaan

Työlliset koulutusasteen mukaan