Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Haku ja valinta
Haku ja valinta

Raporteilla voi tarkastella perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun haku- ja valintatietoja.

Katso myös ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen korkeakoulutukseen Vipusen Korkeakoulutuksen yhteiset ja t&k -toiminta -osion Haku- ja valinta -sivulta.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Haku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin – Päivittyvä raportti

Jatkuvasti päivittyvä raportti päivittyy aina edellisen päivän tiedoilla. Esimerkiksi yhteishaun hakijatilastoihin päivittyvät hakijamäärät kunkin haun alusta lähtien. Hakuajan päätyttyä hakijoiden lopullinen määrä saattaa muuttua hieman hakemusten käsittelyn edetessä. Myös yhteishaun valitut, paikan vastaanottaneet ja aloittaneet -tiedot päivittyvät sitä mukaa kun opiskelijavalinnat etenevät oppilaitoksissa.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakeneet, valitut ja paikan vastaanottaneet

Haku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin – Vuositilastoraportit

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun sekä jatkuvien hakujen hakeneet, valitut ja paikan vastaanottaneet

Raporteilla on tietoja kevään ja syksyn yhteishaun sekä jatkuvien hakujen hakijoista. Jatkuvien hakujen aloituspaikat näkyvät raportilla, jos koulutuksen järjestäjä on tallentanut tiedot Opintopolkuun. Hakemukset ja valintatiedot näkyvät raportilla, jos koulutuksen järjestäjä on järjestänyt haun Opintopolun kautta ja päivittänyt valintatiedot opiskelijavalintarekisteriin. Vuodesta 2018 alkaen syksyn yhteishakua ei ole ollut. Aloitusnäkymässä näytetään viimeisimmän haun tiedot. Kaikki hakijat -mittarin tiedot on nettoutettu siten että yhteensä-rivillä hakija voi esiintyä vain yhden kerran, muilla riveillä useaan kertaan.

Perusopetuksen päättävät hakijat -raportissa on tietoja vain niistä peruskoulun päättäneistä hakijoista, joiden tiedot perusopetuksen järjestäjät ovat siirtäneet Opintopolkuun ennen yhteishaun käynnistymistä, sekä ne perusopetuksen päättäneet, joiden tietoja ei ole etukäteen siirretty, mutta ovat hakeneet yhteishaussa. Näin ollen tiedot eivät kata koko perusopetuksen päättäneiden ikäluokkaa. Lisäksi hakijoissa on mukana hakukeväänä ehdot saaneet ja luokalle jääneet hakijat, jotka ovat hakeneet perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen.

Hakukohde
Hakukohteen koulutuksen järjestäjä
Hakukohteen maakunta
Koulutusala
Perusopetuksen päättävät hakijat (pohjakoulutuksen maakunnan mukaan)

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen pisterajat yhteishaussa

Huom! Raportin tietojen päivitysajankohdan voi tarkistaa vasemman ylälaidan Päivitysaika-suodattimesta.

Hakukohde

Kevään toisen asteen hakujen koontitiedot

Raporteille on koottu tiedot ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta, perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hausta sekä erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hausta (mukaan lukien niiden lisähaut). Vuodesta 2022 alkaen haut yhdistyivät perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishauksi, joten koonti-raportteja ei päivitetä vuoden 2021 jälkeen.

Hakijat kotimaakunnan mukaan
Päällekkäinen haku

Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

Kaikki hakijat -mittarin tiedot on nettoutettu siten että kullakin rivillä yksi henkilö voi esiintyä vain kerran. Eri riveillä sama henkilö voi esiintyä useampaan kertaan.

Haku järjestettiin viimeisen kerran keväällä 2021, joten raportteja ei päivitetä vuoden 2021 jälkeen. Vuodesta 2022 alkaen vaativana erityisenä tukena järjestettävä koulutus on mukana perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa.

Hakukohde
Hakukohteen koulutuksen järjestäjä
Hakukohteen maakunta
Koulutusala