Haku ja valinta

Raporteilla voi tarkastella korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja vuodesta 2015 lähtien.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Haun ja valinnan koontiraportit

Koontiraportteihin on koottu haun ja valinnan keskeisiä tietoja helposti luettavaan muotoon. Hakukohteen profiili –raporttiin on koottu hakukohdetason keskeisiä tietoja yhteen näkymään. Raportti on suunnattu esimerkiksi hakukohteiden välistä vertailua tekeville käyttäjille. Yhteenvetoraportille on koottu haun ja valinnan keskeisiä koontitietoja esimerkiksi hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden volyymien kehittymisestä. Mukana on myös koontinäkymä hakukohdetason tiedoista. Raporteissa on oletuksena suodatettu esiin I aloitussyklin hakujen tiedot (tarkoittaa koulutusta johon haetaan toisen asteen tutkinnon jälkeen). Tarvittaessa suodattimista saa valittua myös II aloitussyklin hakujen tiedot (esim. yliopistojen maisterivaihe).

Avaa linkki Power BI ohjelmassa (tiedosto ei ole saavutettava) Hakukohteen profiili
Avaa linkki Power BI ohjelmassa (tiedosto ei ole saavutettava) Haun ja valinnan yhteenveto

Korkeakoulujen hakeneet ja paikan vastaanottaneet

Raporteilla on tietoja korkeakoulujen yhteishaun ja erillishaun hakijatiedoista. Kaikki hakijat -mittarin tiedot on nettoutettu siten että yhteensä-rivillä hakija voi esiintyä vain yhden kerran, muilla riveillä useaan kertaan.

Vuoden 2022 koulutusten koulutusalaan ja OKM:n ohjauksen alaan on tehty päivitys 5.7.2022, jonka seurauksena ala on saattanut muuttua aikaisemmasta. Päivitys ei koske kaikkia koulutuksia. Lue lisää Tilastoneuvos-blogista.

Hakukohde
Hakukohteen maakunta
Ikäryhmä
Korkeakoulu
Koulutuksen alkamiskausi

​Korkeakoulujen rekrytointialueet

Hakijat hakijoiden kotimaakunnan ja hakukohteen maakunnan mukaan. Raportin avausnäkymässä koulutuksen maakunta on riveillä ja hakijan asuinmaakunta sarakkeilla.

Hakijan kotimaakunta  (%)

Ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen yhteishaun pisterajat

Huom! Raportin tietojen päivitysajankohdan voi tarkistaa vasemman ylälaidan Päivitysaika-suodattimesta.

Hakukohde

Haun ja valinnan indikaattoritietoja

Raportteihin on koottu keskeisiä haun ja valinnan indikaattoritietoja, joilla seurataan opiskelijavalintojen kehittymistä. Tietoja indikaattoreiden laskentatavoista löytyy raporttien raporttiselitteistä.

Ei opintopaikkaa vastaanottaneiden osuus
Ensikertaisten osuus
Paikan vastaanotto suhteessa hakijan I hakutoiveeseen (yhteishaku)
Uudet ylioppilaat
Välittömästi korkeakouluun hakevien ylioppilaiden osuus

Haun ja valinnan analytiikkaa

Alla olevissa analyysikokonaisuuksissa on analysoitu korkeakoulujen haku- ja valintaprosessia erilaisista näkökulmista. Kukin visuaali muodostuu erillisen analyysikokonaisuuden, jossa tiettyä aihekokonaisuutta on tarkastelu erilaisista näkökulmista. Visuaaleissa käyttäjä pystyy tekemään suodattimilla erilaisia rajauksia. Valintoja voi tehdä visuaalin vasemman laidan suodattimilla tai tietyissä visuaaleissa yllä sijaitsevilla valitsimilla.

Valituksi tuleminen ja ylioppilastutkinnon arvosanat 
Opiskelualojen eriytyminen
Hakijat, joita ei valittu
Hakijat, jotka eivät ottaneet paikkaa vastaan