Haku ja valinta

Raporteilla voi tarkastella korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja vuodesta 2015 lähtien.

Huom! Osalle raporteista on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä. Tietosuojausta ei ole tehty raportille, jossa ei ole henkilömuuttujia.

Korkeakoulujen hakeneet ja paikan vastaanottaneet

Raporteilla on tietoja korkeakoulujen yhteishaun ja erillishaun hakijatiedoista. Kaikki hakijat -mittarin tiedot on nettoutettu siten että yhteensä-rivillä hakija voi esiintyä vain yhden kerran, muilla riveillä useaan kertaan. 

Hakukohde
Hakukohteen maakunta
Ikäryhmä
Korkeakoulu
Koulutuksen alkamiskausi

​Korkeakoulujen rekrytointialueet

Hakijat hakijoiden kotimaakunnan ja hakukohteen maakunnan mukaan. Raportin avausnäkymässä koulutuksen maakunta on riveillä ja hakijan asuinmaakunta sarakkeilla.

Hakijan kotimaakunta  (%)

Ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen yhteishaun pisterajat

Huom! Raportin tietojen päivitysajankohdan voi tarkistaa vasemman ylälaidan Päivitysaika-suodattimesta.

Hakukohde

Haun ja valinnan indikaattoritietoja

Ei opintopaikkaa vastaanottaneiden osuus
Ensikertaisten osuus
Paikan vastaanotto suhteessa hakijan I hakutoiveeseen (yhteishaku)
Uudet ylioppilaat
Välittömästi korkeakouluun hakevien ylioppilaiden osuus