Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Karriäruppföljning
Karriäruppföljning

Universitetens karriäruppföljning görs för de som avlagt magister examen fem år tidigare och de som avlagt doktorsexamen tre år tidigare. Syftet med enkäten är att utreda arbetskarriärer, arbetsmarknadssituationen samt nöjdheten med utbildningen. En del av frågorna används också som mätare på högskolornas kvalitativa sysselsättning. På basis av dessa frågor bestäms 3 % av universitetens basfinansiering.

Finansieringsmodell

I rapportens startvy visas frågorna som används som mätare för univeristetens kvalitativa sysselsättning (finansieringsmodellfrågorna) och deras poäng. Hela enkätens innehåll visas om man tar bort filtret "Finansieringmodellsfrågan: Ja". 


Fördelningen av svaren på frågan "Med tanke på din karriär, hur nöjd är du med den examen du avlade?", magisterexamen, enkätår 2023