Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Övningsskolor
Övningsskolor

Rapporterna om övningsskolor inom universitetsutbildningen kan användas för att granska antal studiepoäng som avlagts vid övningsskolor, antal studerande och undervisningstimmar vid övningsskolor samt uppgifter om personalen vid övningsskolor. Övningsskolorna är universitetens läroanstalter där lärarkandidater som studerar för att bli lärare avlägger största delen av sin lärarpraktik. Övningsskolornas särskilda uppgift är att för lärarstuderande ordna den handledda praktik som ingår i deras pedagogiska utbildning samt delta i utvecklingen av lärarutbildningen. Rapporterna innehåller uppgifter för statistikåren 2010–2018.

Övningsskolornas studiepoäng

Studiepoäng som avlagts av lärarstuderande vid övningsskolor.

Statistikår
Universitet

Övningsskolornas verksamhet

Antal studerande vid övningsskolorna samt antal timmar i lärarutbildningsuppgifterna.

Statistikår
Universitet

Övningsskolornas personal

Övningsskolornas personal enligt personalgrupp.

Statistikår
Universitet

​​​Studiepoäng som avlagts vid övningsskolor


Analysrapport

​Utvidgat datainnehåll för analyser.

Övningsskolornas studiepoäng, verksamhet och personal