Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Studerande och examina
Studerande och examina

Rapporterna om studerande och avlagda examina i universitetsutbildningen kan användas för att granska antalet och fördelningen av studerandena och examina som avlagts. Uppgifter finns sedan statistikåret 1999.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Universitetsstuderande​ och examina som avlagts vid universitet

Nya studerande

Antalet studerande som första gången skrivit in sig som från- eller närvarande nya studerande vid det aktuella universitetet enligt situationen 20.9 under statistikåret.

​​​​​Statistikår
UKM-styrningsområde
Utbildningens landskap
Utbildningsnivå​
​​Utbildningsområde​​​
Universitet​

Studerande

Antal studerande som skrivit in sig som när- eller frånvarande för en utbildning som leder till en examen enligt situationen 20.9 under statistikåret.

​​​​​Statistikår
UKM-styrningsområde
Utbildningens landskap
Utbildningsnivå​
​​​​​​Utbildningsområde​
Universitet​

Studerande (FTE)  

Universitetsstuderande enligt FTE-beräkningen. Vid en FTE-beräkning statistikförs antalet studerande vägt enligt närvaron och studieprestationerna. En mer exakt definition av FTE-beräkningen finns på fliken rapportförklaring under rapporter.

​​​​​Statistikår
UKM-styrningsområde
Utbildningens landskap
Utbildningsnivå
​​​Utbildningsområde​

Examina som avlagts vid universitet

Lägre och högre högskoleexamina, licentiatexamina, doktorsexamina och läkarspecialiseringsexamina som avlagts under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde​
Utbildningens landskap​
Utbildningsnivå
​​​​​​Utbildningsområde​​
Universitet

Studerande som avlagt över 55 sp

Kalkylens basgrupp utgörs av förra höstens studerande (20.9). Av dessa räknas antalet studerande som under läsåret (1.8–31.7) avlagt minst 55 studiepoäng. Studerande som inlett sina studier under våren beaktas om de under vårterminen (1.1–31.7) har avlagt minst 27 studiepoäng. I kalkylen beaktas dessutom antalet studiepoäng som avlagts under tidigare läsår om de överstiger 55 studiepoäng per läsår eller 27 studiepoäng under första terminen när det gäller studerande som börjat under vårterminen. Uppgifterna hämtas ur Virta-datareserven årligen den 20 oktober.

UKM-styrningsområde
Utbildningsområde
Statistikår
Universitet

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Läsnä- tai poissaoleviksi kirjautuneet alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon yliopisto-opiskelijat (tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan), jotka ovat suorittaneet vähintään 55 opintopistettä edellisenä lukuvuonna.​ 55 opintopistettä suorittaneiden osuus kaikista läsnäolevaksi kirjautuneista alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoista (prosenttiversio). Perusjoukosta on rajattu pois ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat.

​​​​​​Koulutusa​la​​ (%)
Tilastovuosi​  (%)
Yliopisto​​​​​​​  (%)

​​Högre högskoleexamina som avlagts vid universitet