Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Studeranderespons
Studeranderespons

I samband med utexamination ger universitetsstuderande feedback om sin utbildning via den riksomfattande Kandidatrespons-enkäten. Enkäten koordineras och utvecklas av Finlands universitet UNIFI rf.

Universitetens studeranderespons (Kandidatrespons)

Frågegroup
UKM-styrningsområde
Universitet​

Finansieringsmodell

Rapporten innehåller uppgifter om de frågor som ingår i finansieringsmodellen för universiteten.

Statistikår
Universitet