Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Placering efter avlagd examen
Placering efter avlagd examen

Rapporterna om placering efter avlagd universitetsutbildning kan användas för att granska sysselsättning, regional placering och yrkesposition ett, tre eller fem år efter avlagd examen bland personer som avlagt en examen.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Placering bland dem som utexaminerats från universitet

Sysselsättning

Huvudsaklig verksamhet bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret. På ingångssidan visas uppgifterna för tidpunkten ett år efter att examen avlagts.

Landskap där examen avlagts  (%)
Statis​tikår  (%)
UKM-styrningsområde​  (%)
Universitet  (%)
Utbildningsnivå  (%)
Utbildningsområde  (%)

Sysselsättning enligt yrkesgrupp

Yrkesgrupp​​ bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret.​ För granskningen har man som förhandsfiltrering valt personer som avlagt en högre högskoleexamen.

Regional placering

Regional placering bland dem som avlagt en examen under åren före statistikåret vid utgången av statistikåret. På ingångssidan för rapporterna finns landskapet där examen avlagts på raderna och bosättningslandskapet i enlighet med statistikåret i kolumnerna. För granskningen har man som förhandsfiltrering valt personer som avlagt en högre högskoleexamen.

Landskap där examen avlagts  (%)

​​Yrkesposition – löntagare och företagare

Yrkesposition bland dem som avlagt en examen åren före statistikåret (löntagare/företagare) i fråga om sysselsatta och sysselsatta studerande i slutet av statistikåret. För granskningen har man som avgränsning för standardvärdet valt personer som avlagt en högre högskoleexamen.

Statisti​kår  (%)
UKM-styrningsområde  (%)
Universitet  (%)
Utbildningsområde  (%)

​​Sysselsättning bland dem som utexaminerats från ett universitet ett år efter att examen avlagts