Ekonomi

Ekonomirapporterna för universitetsutbildningen kan användas för att granska universitetens ekonomi- och finansieringsuppgifter. Uppgifter finns för statistikåren 2011–2015.

Universitetens externa forskningsfinansiering

Uppgifter om universitetens externa inhemska och utländska forskningsfinansiering.

Statistikår
Universitet
Utbildningsområde

        Universitetens externa forskningsfinansiering (€)