Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Internationalitet
Internationalitet

Universitetsutbildningens rapporter om internationalitet kan användas för att granska antalet utländska universitetsstuderande och antalet examina bland dessa samt studerandenas och personalens internationella mobilitet. Uppgifter om studerande och examina finns sedan statistikåren 1999. Uppgifter om internationell mobilitet finns sedan statistikåren 2004/11.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Universitetens utländska studerande och examina som avlagts av utländska universitetsstuderande

Nya utländska studerande

Antalet utländska studerande som första gången skrivit in sig som närvarande nya studerande för den aktuella utbildningen vid det ifrågavarande universitetet enligt situationen 20.9 under statistikåret.

Statist​ikår
UKM-styrningsområde
Universitet
Utbildningens landskap
Utbildningsområde

Utländska studerande

Antal utländska studerande som skrivit in sig som frånvarande eller närvarande vid ett universitet för en utbildning som leder till en examen enligt situationen 20.9 under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde
Universitet
Utbildningens landskap
Utbildningsområde

Examina som avlagts av utländska studerande

Universitetsexamina som avlagts av utländska studerande under statistikåret.

Statistikår
UKM-styrningsområde
Universitet
Utbildningens landskap​
Utbildningsområde

Internationell mobilitet

Internationell mobilitet bland studerande för en grund- och påbyggnadsexamen

Antal som deltagit i studerande- eller praktikantutbyte som varat mindre än tre månader eller mer än tre månader under statistikåret. Rapporten inkluderar studerande och praktikanter som åkt från Finland och kommit till Finland.

Statistikår
UKM-styrningsområde
Universitet
Världsdel

Undervisnings- och forskningspersonalens internationella mobilitet

Omfattningen av undervisnings- och forskningspersonalens mobilitet i fråga om minst fem dagars besök. I rapporten visas både universitetspersonalens besök till utlandet och antalet besök från utländska högskolor till Finland.

Forskarkarriärens skede
Land
Statistikår
UKM-styrningsområde​
Universitet

​​Universitetens nya utländska studerandet

​​​