Personal

Rapporterna om personalen inom universitetsutbildningen kan användas för att granska antalet årsverken bland universitetens utbildnings- och forskningspersonal samt övriga personal. Uppgifter finns för statistikåren 2010–2018.

Universitetens undervisnings- och forskningspersonal

Forskarkarriärens skede
Statistikår
UKM-styrningsområde
Universitet
Vetenskapsområde

Universitetens övriga personal

Personalgrupp
Statistikår
UKM-styrningsområde
Universitet

Personal vid övningsskolor

Personal vid övningsskolor enligt personalgrupp

Statistikår
Universitet


​​​​​​​​​​​Antal årsverken bland universitetens undervisnings- och forskningspersonal