Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Ansökan och antagning
Ansökan och antagning

Rapporterna kan användas för att granska ansöknings- och antagningsuppgifterna för universitetsutbildning från och med 2015.

Obs! En del av rapporterna har belagts med datasekretess. I så fall visas personantal 1-4 som "1-4", och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Sökande och personer som tagit emot en plats

Rapporterna innehåller uppgifter om sökandena i högskolornas gemensamma ansökningar och separata ansökningar. Som förhandsfiltrering för granskningen har statistiken för den gemensamma ansökan valts. Uppgifterna för indikatorn Alla sökande har nettats så att en person kan förekomma endast en gång på varje rad.

En uppdatering har gjorts 5.7.2022 i utbildningsområdena och UKM:s styrningsområden för år 2022. På grund av detta kan det ha skett ändringar i områdena. Uppdateringen berör inte alla utbildningar.

Ansökningsmål
Ansökningsmålets utbildningsområde
Landskap för ansökningsmålet
Universitet
Åldersgrupp

Universitet rekryteringsområden

Sökande enligt sökandenas hemlandskap och landskapet för ansökningsmålet. På rapportens ingångssida finns landskapet för utbildningen på raderna och sökandens hemlandskap i kolumnerna. Som förhandsfiltrering för granskningen har statistiken för den gemensamma ansökan valts.

Sökandens hemlandskap  (%)

Poänggränser i den gemensamma ansökan till yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning

Ansökningsmål​


Försthandss​ökande till universitet i den gemensamma ansökan på våren

 

Analysrapport

Utvidgat datainnehåll för analyser.

Sökande till universitetsutbildning, antagna och personer som tagit emot en plats

Uppdaterande rapport

En kontinuerligt uppdaterande rapport uppdateras alltid med föregående dags uppgifter. För t.ex. gemensam ansökan uppdateras antalet sökande från början av respektive ansökan i statistiken för sökande. Då ansökningstiden avslutats kan det slutliga antalet sökande ändras något i takt med att handläggningen av ansökningar fortskrider. För gemensam ansökan uppdateras också uppgifter om antagna, de som tagit emot en plats och de som börjat i takt med att antagningen av studerande fortskrider i högskolorna. Uppdateringen av uppgifter om separat antagning påverkas också av när högskolan importerar uppgifterna i systemet.

Personer som ansökt till, antagits till och tagit emot plats i högskolor