Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Sökande och godkända
Sökande och godkända

Rapporterna kan användas för att granska ansöknings- och antagningsuppgifterna för universitetsutbildning från och med 2015.

Sökande och personer som tagit emot en plats

Rapporterna innehåller uppgifter om sökandena i universitetens gemensamma ansökningar och separata ansökningar.​

Ansökningsmål
Ansökningsmålets utbildningsområde
Landskap för ansökningsmål
Universitet
Åldersgrupp

Universitetens rekryteringsområden

Sökande enligt sökandenas hemlandskap och landskapet för ansökningsobjektet. På rapportens ingångssida finns landskapet för utbildningen på raderna och sökandens hemlandskap i kolumnerna. Som förhandsfiltrering för granskningen har statistiken för den gemensamma ansökan valts.

Sökandens hemlandskap  (%)

Försthandssökande till universitet i den gemensamma ansökan våren 2018


Analysrapport

Utvidgat datainnehåll för analyser.

Sökande till universitetsutbildning, antagna och personer som tagit emot en plats