Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Öppen universitetsundervisning och fortbildning
Öppen universitetsundervisning och fortbildning

Rapporterna om öppen undervisning och fortbildning inom universitetsutbildningen kan användas för att granska den öppna universitetsutbildningen, olika studierättigheter och universitetens fortbildning enligt bland annat deltagare och avlagda studiepoäng.

Deltagare och studiepoäng i den öppna universitetsundervisningen

Uppgifter om antal studerande som deltagit i den öppna universitetsundervisningen, avlagda studiepoäng samt studiepoäng som erbjuds av universiteten.

Statistikår
Universitet
UKM-styrningsområde

Studiepoäng i den öppna universitetsundervisningen​ enligt ordnaren

Statistikår​​​​
Universitet
UKM-styrningsområde

Deltagare i den öppna universitetsundervisningen enligt kön

Statistikår

Deltagare i den öppna universitetsundervisningen enligt utbildningsanordnare

Uppgifter om antalet studerande enligt utbildningsanordnare samt enligt huruvida studerandena studerar för en examen vid det aktuella universitetet eller inte.

Statistikår
Universitet
Utbildningsområde

Deltagare med särskilda studierättigheter och studiepoäng

Uppgifter om antal deltagare med särskilda studierättigheter och studiepoäng.

Statistikår
Universitet
UKM-styrningsområde

Universitetens fortbildning

Uppgifter om fortbildningar som ordnas vid universiteten och antal studerande som deltagit i dessa.

Statistikår

​​​Nettoantal studerande vid öppet universitet