Skip Navigation LinksUniversitetsutbildning > Studieförlopp
Studieförlopp

Rapporterna om studieförloppet i universitetsutbildningen kan användas för att granska hur studierna framskrider och genomströmningshastigheten bland studerande som påbörjat universitetsstudier.

Obs! Rapporterna har belagts med datasekretess. Personantal 1-4 visas som "1-4" och större antal avrundas till det närmaste tretalet. Andelar räknas ut med de skyddade antalen.

Genomströmning bland dem som inlett universitetsutbildning

Universitetsstuderande som avlagt en lägre och högre högskoleexamen i det ursprungliga examensslaget. I procentversionen andelen som avlagt en examen av samtliga som inlett studier.

Begynnelseläsår  (%)
UKM-styrningsområde​  (%)
Universitet  (%)​
Utbildningsområde  (%)

​Universitetsstuderandenas studieförlopp

Studieförlopp bland studerande som påbörjat studier vid ett universitet och avlägger en lägre och högre högskoleexamen. För rapporterna har förhandsfiltrering gjorts, och i vissa filtreringsmenyer är det möjligt att göra högsta ett val i taget. På ingångssidan granskningsperioderna bortsett från uppgifter 7 år efter att studierna påbörjats.

Begynnelseläsår  (%)
Granskningsperiod  (%)
UKM-styrningsområde​  (%)​
Universitet  (%)​
Utbildningsområde  (%)

Studieförlopp under läsåret

Studieförlopp, läsår

Ändring i studerandestatus (avläggande av examen, fortsatta studier, avbrutna studier) under läsåret för studerande som avlägger en lägre och högre högskoleexamen vid ett​ universitet. Utöver ändring i status har man i rapporten specificerat antalet personer som bytt studieområde eller universitet. Om en person har flera studierättigheter, prioriteras universitetet eller utbildningsområdet under basåret.

Statistikår (personer som bytt univ​ersitet)  (%)
Statistikår (personer som bytt utbildningsområde)  (%)
Universitet  (%)
Utbildningsområde  (%)​

  Studieförlopp vid universiteten 7 år efter att studierna inletts


Analysrapporter

Utvidgat datainnehåll för analyser.

Studieförlopp
Studieförlopp (prioritet 2)

Avlagda examina