Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat ja tutkinnot

Korkeakoulutuksen opiskelija- ja tutkintoraporteilla voi tarkastella opiskelijoiden ja suoritettujen tutkintojen määriä ja jakaumia. Tietoja on tarjolla tilastovuodesta 2010 eteenpäin. Opiskelija- ja tutkintotietojen ennakkotiedot tulevat marras/tammikuussa (lähde: VIRTA-opintotietopalvelu), vahvistetut tiedot seuraavan vuoden kesäkuussa (lähde: Tilastokeskus). Esimerkiksi kansalaisuustieto sisältyy vasta kesäkuussa ilmestyvään aineistoon.

Huom! Osalle raporteista on tehty tietosuojaus. Suojatulla raportilla henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Korkeakoulujen aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot

​Aloittaneet

​​Korkeakoulujen aloittaneet tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Raporttien otsikot viittaavat tarkastelunäkökulmaan.

Korkeakoulu
Korkeakoulusektori
Sektori
TK-määritelmä​

Opiskelijat

​Korkeakoulujen opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Korkeakoulu
Koulutuksen maakunta​
Koulutusala
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

Opiskelijat (FTE)

Korkeakoulujen opiskelijat FTE-laskennan mukaan. FTE-laskennassa opiskelijamäärät tilastoidaan painotetusti läsnäolon ja opintosuoritusten perusteella. Tarkempi määritelmä FTE-laskennasta löytyy raportin raporttiselite -välilehdeltä.

Korkeakoulu
Koulutuksen maakunta​
Koulutusala
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

Tutkinnot

​Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot.​

Korkeakoulu
Koulutuksen maakunta​
Koulutusala
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi​​

Lukuvuosimaksut

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat. Yliopistolain (§ 10) ja ammattikorkeakoululain (§ 13a) määrittelemissä maksullisissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelevat opiskelijat, jotka eivät ole lain määräämällä tavalla rajattu maksuvelvollisuuden ulkopuolelle. Lukuvuosimaksuvelvollisuus määritelty 20.9. tilanteen mukaan kunakin tilastovuotena.

Korkeakoulu
Koulutusala
Koulutusaste
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi, kaikki opiskelijat
Tilastovuosi, uudet opiskelijat

Graafi: ​Korkeakouluissa suoritetut alemman ja ylemmän korkeakouluasteen sekä tutkijakouluasteen tutkinnot
Korkeakouluissa suoritetut alemman ja ylemmän korkeakouluasteen sekä tutkijakouluasteen tutkinnot