Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat ja tutkinnot

Korkeakoulutuksen opiskelija- ja tutkintoraporteilla voi tarkastella opiskelijoiden ja suoritettujen tutkintojen määriä ja jakaumia. Tietoja on tarjolla tilastovuodesta 2010 eteenpäin. Opiskelija- ja tutkintotietojen ennakkotiedot tulevat marras/tammikuussa (lähde: VIRTA-opintotietopalvelu), vahvistetut tiedot seuraavan vuoden kesäkuussa (lähde: Tilastokeskus). Esimerkiksi kansalaisuustieto sisältyy vasta kesäkuussa ilmestyvään aineistoon.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Korkeakoulujen aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot

​Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot

Raportti sisältää Vipunen API -rajapinnan tietojoukkoa opiskelijat_ja_tutkinnot vastaavat tiedot. Raportti sisältää henkilömuuttujista ainoastaan sukupuolen, joten raportille ei ole tehty yllä kuvattua tietosuojausta.

Raportti ilman henkilömuuttujia (ei tietosuojausta)

Aloittaneet

​​Korkeakoulujen aloittaneet tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Raporttien otsikot viittaavat tarkastelunäkökulmaan.

Tilastokeskus-määritelmä​ (uusi opiskelija tietyssä koulutusnimikkeessä)
Korkeakoulu (uusi opiskelija korkeakoulussa)
Sektori (uusi opiskelija yliopisto- tai ammattikorkeakoulusektorilla)
Korkeakoulusektori (uusi opiskelija korkeakoulusektorilla)

Opiskelijat

​Korkeakoulujen opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan.

Korkeakoulu
Koulutuksen maakunta​
Koulutusala
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

Opiskelijat (FTE)

Korkeakoulujen opiskelijat FTE-laskennan mukaan. FTE-laskennassa opiskelijamäärät tilastoidaan painotetusti läsnäolon ja opintosuoritusten perusteella. Tarkempi määritelmä FTE-laskennasta löytyy raportin raporttiselite -välilehdeltä.

Korkeakoulu
Koulutuksen maakunta​
Koulutusala
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi

Tutkinnot

​Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot.​

Korkeakoulu
Koulutuksen maakunta​
Koulutusala
Koulutusaste​
OKM ohjauksen ala
Tilastovuosi​​

Yli 55 op suorittaneet opiskelijat

Laskennan perusjoukkona ovat edellisen syksyn opiskelijat (20.9), joista lasketaan lukuvuoden(1.8.–31.7.) aikana 55 tai yli opintopistettä suorittaneiden määrä. Keväällä opintonsa aloittaneet otetaan huomioon mikäli he ovat suorittaneet kevätlukukaudella (1.1. -31.7.) 27 opintopistettä tai enemmän. Laskennassa otetaan lisäksi huomioon aiempina lukuvuosina suoritettujen opintopisteiden määrä, joka ylittää 55 opintopistettä lukuvuodelta tai kevätlukukaudella aloittaneiden osalta 27 opintopistettä ensimmäiseltä lukukaudelta. Tiedot poimitaan Virta-tietovarannosta vuosittain lokakuun 20. päivä.

OKM ohjauksen ala
Sektori
Tilastovuosi

Tavoiteajassa suoritetut tutkinnot

Raportit sisältävät tietoja korkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista. Tutkinnon tavoiteaika tarkoittaa yliopistolain 40 §:ssä ja ammattikorkeakoululain 30 §:ssä määriteltyä tavoiteaikaa.

Rahoitusmalliraportti ei sisällä henkilömuuttujia, joten kyseiselle raportille ei ole tehty tietosuojausta. Mittareiden pääte _s tarkoittaa, ettei mittarin lukuja ole suojattu. Rahoitusmalliraportti ei sisällä tutkintoja, joiden rahoituslähde on tilauskoulutus.

Korkeakoulu
Tilastovuosi
Rahoitusmalli (ei tietosuojausta)

Lukuvuosimaksut

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat. Yliopistolain (§ 10) ja ammattikorkeakoululain (§ 13a) määrittelemissä maksullisissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa opiskelevat opiskelijat, jotka eivät ole lain määräämällä tavalla rajattu maksuvelvollisuuden ulkopuolelle. Lukuvuosimaksuvelvollisuus määritelty 20.9. tilanteen mukaan kunakin tilastovuotena.

Korkeakoulu (ei tietosuojausta)
Koulutusala (ei tietosuojausta)
Koulutusaste (ei tietosuojausta)
OKM ohjauksen ala (ei tietosuojausta)
Tilastovuosi, kaikki opiskelijat (ei tietosuojausta)
Tilastovuosi, uudet opiskelijat (ei tietosuojausta)

Graafi: ​Korkeakouluissa suoritetut alemman ja ylemmän korkeakouluasteen sekä tutkijakouluasteen tutkinnot
Korkeakouluissa suoritetut alemman ja ylemmän korkeakouluasteen sekä tutkijakouluasteen tutkinnot