Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

​Korkeakoulutuksen sijoittumisraporteilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, alueellista sijoittumista ja ammattiasemaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Työllistyminen

Korkeakoulut​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

Korkeakoulu  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)

Työllistyminen ammattiluokituksen mukaan

Korkeakoulut​utkinnon suorittaneiden ammattiluokitus tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

Korkeakoulu  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)

Alueellinen sijoittuminen

Korkeakoulut​utkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Raportin avausnäkymässä tutkinnon suoritusmaakunta on riveillä ja tilastovuoden mukainen asuinmaakunta sarakkeilla.

Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)

Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)

Korkeakoulut​utkinnon suorittaneiden ammattiasema tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa työllisten ja työllisten opiskelijoiden osalta.

OKM ohjauksen ala  (%)​

Työllistyminen syntyperän mukaan

Korkeakoulut​utkinnon suorittaneiden työllistyminen syntyperän mukaan. Syntyperä on Tilastokeskuksen määritelmän mukainen: https://www.stat.fi/meta/kas/syntypera_ja_ta.html 

Tilastovuosi


Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen