Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

​Korkeakoulutuksen sijoittumisraporteilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, alueellista sijoittumista ja ammattiasemaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Työllistyminen

Korkeakoulut​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

Korkeakoulu  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)

Työllistyminen ammattiluokituksen mukaan

Korkeakoulut​utkinnon suorittaneiden ammattiluokitus tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

Korkeakoulu  (%)
Koulutusala  (%)
Koulutusaste  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)

Alueellinen sijoittuminen

Korkeakoulut​utkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Raportin avausnäkymässä tutkinnon suoritusmaakunta on riveillä ja tilastovuoden mukainen asuinmaakunta sarakkeilla.

Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)

Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)

Korkeakoulut​utkinnon suorittaneiden ammattiasema tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa työllisten ja työllisten opiskelijoiden osalta.

OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi  (%)
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen