Skip Navigation LinksKorkeakoulutuksen yhteiset ja t&k-toiminta > Bibliometriikka (Web of Science)
Bibliometriikka (Web of Science)

Bibliometristen raporttien avulla voi tarkastella Suomen ja eri vertailumaiden julkaisumääriä, tieteellistä vaikuttavuutta ja julkaisuyhteistyötä tieteenaloittain Web of Science -tietokannan perusteella. Suomen osalta tarkasteluja on esitetty myös kansallisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuyhteistyön sekä Suomen yhteistyömaiden mukaan.

Bibliometristen analyysien tiedot päivitetään kerran vuodessa, jolloin kaikki viittausindikaattorit ja julkaisumäärät päivittyvät myös aikaisemmin julkaistujen raporttien osalta. Aineisto on viimeksi päivitetty huhtikuussa 2024. Seuraava päivitys tapahtuu arviolta toukokuussa 2025.

Bibliometriikkaan liittyviä määritelmiä (esim. julkaisumäärien osittaminen ja top 10 -indeksi) löytyy täältä.

Suomi ja suomalaiset organisaatiot

Julkaisumäärä (ositettu)

Ositetut julkaisumäärät on esitetty nelivuotiskausittain. Ositettu julkaisumäärä kuvaa maan tai organisaation kontribuutiota yhteisjulkaisuihin. Esimerkiksi maiden tai organisaatioiden julkaisumäärien vertailu kannattaa tehdä ositettujen julkaisumäärien avulla. Prosenttimerkin (%) takana ovat julkaisumäärien suhteelliset jakaumat. Suomen yhteistyömaat bilateraalinen -raportilla voi tarkastella yhteisjulkaisuja, joiden tekemiseen on osallistunut yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi tekijöitä täsmälleen yhdestä toisesta maasta. Suomen yhteistyömaat kaikki -raportilla voi tarkastella yhteisjulkaisuja, joissa tekijöitä on yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi vähintään yhdestä toisesta maasta, mahdollisesti useammasta.

Tieteena​la​ (%)​
Suomen yhteistyömaat bilateraalinen 

Suomen yhteistyömaat kaikki

Julkaisumäärä (osittamaton)

Osittamattomien julkaisujen määrä on esitetty vuosittain. Osittamaton julkaisumäärä kuvaa sitä, kuinka moneen julkaisuun maa tai organisaatio on osallistunut. Prosenttimerkin (%) takana on suhteellinen jakauma, jolla voidaan tarkastella organisaation tai tieteenalan osuutta Suomen julkaisuista. Osuuksien summa voi olla suurempi kuin 100 %. Yhteistyö-raportin kohdalla prosenttimerkin (%) takana on suhteellinen jakauma, jolla voidaan tarkastella organisaatioiden välisten ja sisäisten julkaisujen osuuksia. Tällainen tarkastelu kannattaa tehdä osittamattoman julkaisumäärän avulla. Suomen yhteistyömaat bilateraalinen -raportilla voi tarkastella yhteisjulkaisuja, joiden tekemiseen on osallistunut yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi tekijöitä täsmälleen yhdestä toisesta maasta. Suomen yhteistyömaat kaikki -raportilla voi tarkastella yhteisjulkaisuja, joissa tekijöitä on yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi vähintään yhdestä toisesta maasta, mahdollisesti useammasta.

Tieteenala​​ (%​)​
Yhteistyö​ (%​) ​​​​​

Suomen yhteistyömaat bilateraalinen 
Suomen yhteistyömaat kaikki

Top 10 -indeksi

Top 10 -indeksi tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen suhteellista osuutta, maailman keskitaso tieteenalalla on 1. Top 10 -indeksi, joka on suurempi kuin 1, tarkoittaa, että organisaation/tieteenalan julkaisuista suurempi osuus kuin maailmassa samalla alalla keskimäärin kuuluu alan eniten viitattuun 10 prosenttiin. Suomen yhteistyömaat bilateraalinen -raportilla voi tarkastella yhteisjulkaisuja, joiden tekemiseen on osallistunut yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi tekijöitä täsmälleen yhdestä toisesta maasta. Suomen yhteistyömaat kaikki -raportilla voi tarkastella yhteisjulkaisuja, joissa tekijöitä on yhden tai useamman suomalaisen organisaation lisäksi vähintään yhdestä toisesta maasta, mahdollisesti useammasta.

Tieteenala
Yhteistyö
Suomen yhteistyömaat bilateraalinen

Suomen yhteistyömaat kaikki

Kansainvälinen vertailu

Julkaisumäärä (ositettu)

Ositetut julkaisumäärät on esitetty nelivuotiskausittain. Ositettu julkaisumäärä kuvaa maan tai maaryhmän kontribuutiota yhteisjulkaisuihin. Esimerkiksi maiden julkaisumäärien vertailu kannattaa tehdä ositettujen julkaisumäärien avulla. Prosenttimerkin (%) takana ovat julkaisumäärien suhteelliset jakaumat.

Open access -tyyppi
Maa ja maanosa​ (%)

Suomi ja verrokkimaaryhmät (%​)
Tieteenala (%)

​Top 10 - ​indeksi

Top 10 -indeksi tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien julkaisujen suhteellista osuutta, maailman keskitaso tieteenalalla on 1. Top 10 -indeksi, joka on suurempi kuin 1, tarkoittaa, että maan/tieteenalan julkaisuista suurempi osuus kuin maailmassa samalla alalla keskimäärin kuuluu alan eniten viitattuun 10 prosenttiin.

Muita julkaisuaineistoja

Suomen Akatemian Tieteen tila -katsausten bibliometriset tarkastelut

OKM:n julkaisutiedonkeruun tiedot - suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoiminta erilaisten luokittelujen mukaan (mm. julkaisutyyppi ja julkaisufoorumitaso)

Lisätietoja

Vuodesta 2020 lähtien julkaisuaineisto kattaa Clarivate Analyticsin Web of Science -tietokantoihin indeksoidut tieteellisten lehtien artikkelit, konferenssijulkaisujen artikkelit, katsausartikkelit, kirjeet lehden toimituskunnalle, kirjat (monografiat) ja artikkelit kirjoissa. Julkaisutyyppien päivitys aineistoon on tehty takautuvasti kaikkien vuosien osalta. Aiemmin aineisto kattoi vain tieteellisten lehtien artikkelit, konferenssijulkaisujen artikkelit, katsausartikkelit ja kirjeet lehden toimituskunnalle.

Vuoden 2022 päivityksestä lähtien aineistoon kuuluu myös Web of Sciencen Emerging Sources Citation Indexin (ESCI) julkaisuaineisto. Julkaisumäärät ja viittausindikaattorit esitetään laajennettuun aineistoon perustuen, mutta Top 10 -viittausindeksi esitetään myös WoS:n Core Collection -julkaisuaineistolla ilman ESCI-aineistoa. Vuoden 2022 päivityksessä aineistoon on lisätty myös avoimen julkaisemisen (open access) luokat. Luokkien määritelmät löytyvät täältä.

Vuoden 2023 päivityksestä lähtien Suomea koskevissa tuloksissa on ollut organisaatiotyyppi ”muu hyvinvointialueen sairaala”, joka sisältää alueelliset sairaalat ja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon. Vuoden 2024 päivityksestä lähtien tämä organisaatiotyyppi esiintyy nimellä ”muu hyvinvointialueen organisaatio”. Hyvinvointialueisiin kuuluvat yliopistosairaalat ovat tuloksissa edelleen omana organisaatiotyyppinään.

Bibliometrisen laskennan on toteuttanut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. CSC myös tarkastaa ja yhtenäistää Suomessa tehtyjen julkaisujen osoitetiedot.

Tieteen tila 2021 -tilastojen lisämateriaalissa on selitetty eroja WoS- ja Scopus-aineistojen välillä.

Results presented here are derived from the Web of Science ® prepared by CLARIVATE ANALYTICS ®, Inc. (Formerly the IP & Science business of Thomson Reuters®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright CLARIVATE ANALYTICS ® 2024. All rights reserved. Results are taken with permission from the bibliometric analysis system provided by CSC - IT Center for Science Ltd., Espoo, Finland.

Graafi:  Kansainvälinen vertailu: Top10-indeksi (maailma 4 v.)

Kansainvälinen vertailu: Top10-indeksi (maailma 4 v.)


​​​Visualisoinnit

Sivun tietoja visualisoituna

Maiden julkaisuprofiili

Suomen kansainvälinen yhteistyö

Tieteenalaryhmän osuus yliopiston julkaisuista

​Analyysiraportit

Analyysiraportti sisältää lisää viittausindikaattoreita ja se mahdollistaa monipuolisempia analyysejä.​

Suomen julkaisut​ ​​​