Indikaattorit

Indikaattoriraporteilla voi tarkastella korkeakoulujen toiminnan eri ulottuvuuksista kertovia tunnuslukuja. Tunnuslukuja on kuvattuna korkeakoulujen asemointitilastoissa, joissa tietoja tarkastellaan ohjauksenalakohtaisesti. Tilastoaineistoissa rakenteellisen kehittämisen tueksi tarkastellaan korkeakoulujen toimintaa koulutusnimiketasolla. Rahoitusmalli-indikaattoreissa tunnusluvut on kuvattu korkeakoulukohtaisesti. 

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Asemointitilastot

Yliopistojen asemointitilastot
Määritelmät

Ammattikorkeakoulujen asemointitilastot
Määritelmät

Vanhemmat asemointitilastot


Tilastoaineisto rakenteellisen kehittämisen tueksi

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelujen yhdeksi tausta-aineistoksi on laadittu tilastoaineisto rakenteellisen kehittämisen tueksi. Yliopistojen osalta aineistossa tarkastellaan yliopistojen toiminnan laajuutta, laatua, vetovoimaa ja vaikuttavuutta koulutuksen ja tutkimuksen osalta 10 indikaattorilla sekä yliopistoittain että koulutus- ja tieteenaloittain. Ammattikorkeakoulujen osalta tarkastellaan toiminnan laajuutta, laatua, vetovoimaa ja vaikuttavuutta koulutuksen ja tutkimuksen osalta 9 indikaattorilla sekä ammattikorkeakouluittain että koulutus- ja ohjauksen aloittain.

Tilastoaineisto yliopistojen rakenteellisen kehittämisen tueksi 2018
Määritykset

Tilastoaineisto yliopistojen rakenteellisen kehittämisen tueksi 2016​
Määritykset


Tilastoaineisto ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tueksi 2016 (AMK)
Tilastoaineisto ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tueksi 2016 (YAMK)​​​
Määritykset 2016
​​​​​​​​​​​​

Rahoitusmalli

Korkeakoulujen perusrahoituksen laskentaperiaatteet määritellään Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksissa 331/2016 ja 814/2016. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta keräämiin tietoihin. Rahoitusmalliasetuksien mukaisesti laskennassa indikaattoritiedoista käytetään kolmen viimeisimmän saatavilla olevan tilastovuoden tietoja. Seuraavan vuoden rahoitus lasketaan kesäkuussa käytössä olevien kolmen viimeisimmän vuoden tietojen mukaan.

Raportit sisältävät tietoa rahoitusmallin indikaattoreista. Indikaattorien arvo muodostetaan käyttäjän valitsemien vuosien keskiarvona. Oletuksena raporteilla on valittuna kolme edellistä vuotta.

Yliopistojen rahoitusmalli-indikaattorit
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli-indikaattorit