Indikaattorit

Indikaattoriraporteilla voi tarkastella korkeakoulujen toiminnan eri ulottuvuuksista kertovia tunnuslukuja. Tutkimustoimintaa kuvaavia indikaattoreita löytyy myös tiedejatutkimus.fi portaalista: Lukuja tieteestä ja tutkimuksesta sekä Tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä.

Korkeakoulujen asemointitilastot

Korkeakouluja asemoivia indikaattoreita ohjauksen ala -tasolla.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Yliopistojen asemointitilastot
Määritelmät

Ammattikorkeakoulujen asemointitilastot
Määritelmät

Vanhemmat asemointitilastot

Korkeakoulujen seurantaindikaattorit

Korkeakouluja toiminnan kehitystä neljän vuoden aikajänteellä kuvaavia indikaattoreita. Yliopistojen indikaattorikokonaisuus julkaistaan kesäkuussa 2024.

Ammattikorkeakoulut

Korkeakoulujen perusrahoituksen indikaattorit

Korkeakoulujen perusrahoituksen laskennassa käytettävät indikaattorit. Finlexin linkit rahoitusasetuksiin, ammattikorkeakoulut [https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2024/20240171] ja yliopistot [https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2024/20240170].

Suoritetut tutkintotiedot

Yliopistot, alemmat korkeakoulututkinnot
Yliopistot, ylemmät korkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulut

Ensikertaiset aloittajat

Yliopistot
Ammattikorkeakoulut

Opintopistetiedot

Yliopistot, avoimessa yliopisto-opetuksessa, erillisinä opintoina ja erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet
Yliopistot, yhteistyöopintopisteet
Ammattikorkeakoulut, avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa, erillisinä opintoina, maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa ja erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet
Ammattikorkeakoulut, yhteistyöopintopisteet

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintokokonaisuuden suorittaneet

Ammattikorkeakoulut

Opiskelijapalautteet

Yliopistot
Ammattikorkeakoulut

Uraseuranta

Yliopistot
Ammattikorkeakoulut

Työllistyminen

Yliopistot
Ammattikorkeakoulut

Tohtorin tutkinnot

Yliopistot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulut

Julkaisut

Yliopistot
Ammattikorkeakoulut

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus

Yliopistot, kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus
Yliopistot, kotimainen ja kansainvälinen yrityksiltä saatu tutkimusrahoitus sekä muu kotimainen tutkimusrahoitus
Ammattikorkeakoulut