Julkaisut

Julkaisuraporteilla voi tarkastella suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutoimintaa erilaisten luokittelujen mukaan (mm. julkaisutyyppi ja julkaisufoorumitaso).

Tiedot on saatavilla yliopistoilta ja yliopistosairaaloilta vuodesta 2011 alkaen ja ammattikorkeakouluilta vuodesta 2012. Valtion tutkimuslaitoksista tietojaan ovat toimittaneet vuodesta 2014 alkaen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Metsäntutkimuslaitos (yhdistyivät vuonna 2015 Luonnonvarakeskukseksi), Suomen y​​mpäristökeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vuodesta 2015 alkaen mukana ovat lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Maanmittauslaitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos sekä Ulkopoliittinen instituutti.

Huom. tilastovuosi on julkaisun julkaisuvuosi. Yliopistot voivat ilmoittaa julkaisujaan kaksi vuotta julkaisuvuoden jälkeen, ts. vuonna 2017 julkaistuja julkaisuja voidaan ilmoittaa vielä keväällä 2019 tapahtuvassa tiedonkeruussa.

Julkaisutyypit A–E

Julkaisutyyppi​
Sektori
Tieteenala​

Julkaisutyypit F, G, I

Julkaisutyyppi​
Sektori
Tieteenala​
Tilastovuosi​​​
Taidealan julkaisut visualisoituna

Suhteellinen JUFO-taso

Raportilla suhteutetaan yliopistojen julkaisujen julkaisufoorumitasoja kunkin tieteenalan keskimääräiseen julkaisufoorumitasoon. Julkaisufoorumi-luokat ovat: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Päätieteenaloittain JUFO-pisteiden keskiarvo on 1,5 – 2,0. Tässä raportissa suhteutus tapahtuu kunkin tieteenalan absoluuttiseen JUFO-tasoon siten että tieteenalan suhteellinen JUFO-taso on 1,00. Mikäli yliopiston suhteellisen JUFO-indeksi on yli 1,00 ovat yliopiston julkaisujen JUFO-pisteet korkeampia kuin tieteenalan keskiarvo. Laskennassa on huomioitu julkaisutyypeistä A ja C, eli vertaisarvioidut julkaisut, jotka on suunnattu tieteelliselle yleisölle. Suluissa esitetään tilastovuoden julkaisujen lukumäärä.

Suhteellinen JUFO-taso

Julkaisujen monitieteisyys

Julkaisutiedonkeruussa kullekin julkaisulle voi ilmoittaa 6 tieteenalaa, joista ensimmäinen on julkaisun ensisijainen tieteenala. Tieteenala-tieto tarkoittaa julkaisun sisällöllistä tieteenalaa, eli tutkijan/tutkijoiden näkökulmaa julkaisuun (ei esim. julkaisukanavan tieteenalaa). Julkaisujen monitieteisyys -raportilla esitetään päätieteenaloittain (ensisijainen tieteenala) kuinka monta tieteenalaa julkaisulle on merkitty. Tieteenalojen ristiintaulukointi –raportilla esitetään mitä tieteenaloja yksittäiselle julkaisulle on merkitty. Esim. vuonna 2021 on julkaistu 15 129 julkaisua joista yksi tieteenala on luonnontieteet. Samana vuonna on julkaistu 1 390 julkaisua, joissa tieteenaloiksi on merkitty vähintään luonnontieteet sekä tekniikka.

Julkaisujen monitieteisyys
Tieteenalojen ristiintaulukointi (%)

Graafi: Julkaisut
Julkaisut


​​​Visualisoinnit

Sivun tietoja visualisoituna

Kotimainen julkaisuyhteistyö
Yhteisjulkaisut visualisoituna​​

​​​Analyysiraportti

Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Julkaisut (A–I)​​
Yhteisjulkaisut