Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Työelämäpalaute
Työelämäpalaute

​Työelämäpalauteraporteilla voi tarkastella työelämän kokemuksia ja tyytyväisyyttä ammatillisten oppilaitosten toimintaan järjestää oppisopimukseen ja koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa.

Palautekyselyjä on kaksi: työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely. Palautekysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen, oppilaitoksen toiminnan asiakaslähtöisyyteen, sopimusten laadintaprosessiin sekä ohjaukseen ja tukeen, jota oppilaitos tarjoaa työpaikalle. Kyselyissä ei arvioida opiskelijaa.

Palautekysely lähetetään kaikille työpaikoille, joissa on oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen ohjattu ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien suorittajia. Työpaikkajaksot ovat opiskelijoille yksilöllisesti suunniteltua koulutusta, joka suunnitellaan yhdessä työpaikan kanssa ja järjestetään työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Tulokset raportoituvat, kun valitussa kohderyhmässä on vähintään viisi vastaajaa. Työpaikkakohtaisia tietoja ei raportoida Vipusessa.

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään opiskelijalle nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, kun opiskelijan työpaikkajakso päättyy. Palautetta kerätään suoritettujen työpaikkajaksojen perusteella jatkuvasti. Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla. Raportin sisältämän ajanjakson voi tarkistaa Tilastokausi-suodattimen päivämääristä. Työpaikkaohjaajakysely otettiin käyttöön 1.7.2021 alkaen.

Työpaikkakysely lähetetään työpaikan oppilaitosyhteistyöstä vastaaville henkilöille kaksi kertaa vuodessa: tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa. Tulokset päivittyvät joka maaliskuun 3. päivä tiedolla, joka on kerätty ajalta 1.7.–30.12., ja syyskuun 3. päivä tiedolla, joka on kerätty ajalta 1.1.–30.6. Työpaikkakysely otettiin käyttöön tammikuusta 2022 alkaen.

Työelämäpalautekyselyistä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Työelämäpalaute

Työpaikkaohjaajakysely

Kysymys
Koulutuksen järjestäjä
Tutkinto
Toimiala

Työpaikkakysely


Graafi: Kysymyksen "Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista" vastausjakauma työpaikkaohjaajakyselyssä, painotettu työpaikkajaksojen kestolla (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)

Kysymyksen "Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista" vastausjakauma työpaikkaohjaajakyselyssä, painotettu työpaikkajaksojen kestolla (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)​​​​​​Visualisoinnit

Työpaikkaohjaajakysely
Työpaikkakysely


inkki Power BI ohjelmassa (tiedosto ei ole saavutettava