Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko

Raportit sisältävät tietoja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksista. Raporteissa ovat mukana ne oppilaitokset, joissa on opiskelijoita. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Oppilaitoksen sijoittuminen kokoluokitukseen perustuu oppilaitoksen koko opiskelijamäärään, käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta siihen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Ammatillisen koulutuksen oppilaitokset

Aikasarja
Koulutuksen järjestäjä
Koulutusala
Maakunta
Opiskelijamäärä

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Koulutuksen järjestäjä


Graafi:  Ammatillisen koulutuksen oppilaitokset

Ammatillisen koulutuksen oppilaitokset

Päivittyvät raportit

Raportit sisältävät kerran kuukaudessa päivittyvää tietoa ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä. Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta.