Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko
Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko – Päivittyvät raportit

Raportit sisältävät kuukausittain päivittyvää tietoa ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä. Tiedot päivitetään kuukauden 5. päivään mennessä edellisen kuukauden tiedolla.

Tiedot päivittyvät Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta, jonne koulutuksen järjestäjät tuottavat tiedon. Koski -tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tietoja myös aikaisempien vuosien osalta. Tästä syystä samankin tilastoraportin tiedot voivat muuttua myöhemmin. Tietoja on vuodesta 2018 lähtien.

Netto-opiskelijamäärä
Uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet

Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko – Vuositilastoraportit

Raportit sisältävät tietoja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksista. Raporteissa ovat mukana ne oppilaitokset, joissa on opiskelijoita. Tiedot on raportoitu tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaan. Oppilaitoksen sijoittuminen kokoluokitukseen perustuu oppilaitoksen koko opiskelijamäärään, käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta siihen. Raporttien tiedot päivittyvät vuosittain ja ne perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin. Tilastokeskuksen aineistot käyvät läpi suomen virallisen tilaston edellyttämät laatutarkistukset.

Ammatillisen koulutuksen oppilaitokset

Aikasarja
Koulutuksen järjestäjä
Koulutusala
Maakunta
Opiskelijamäärä