Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Kansainvälisyys
Kansainvälisyys

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysraporteilla voi tarkastella tietoja ulkomaalaisista, ulkomailla syntyneistä ja vieraskielisistä uusista opiskelijoista ja opiskelijoista.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Ammatillisen koulutuksen uudet ulkomaalaiset opiskelijat

​Kansalaisuus

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista, joiden kansalaisuus on muu kuin Suomi.

Kansalaisuus  (%)
Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Tutkintotyyppi  (%)

Syntymämaa

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista, joiden syntymämaa on muu kuin Suomi.

Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Syntymämaa  (%)
Tutkintotyyppi  (%)

Äidinkieli

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Tutkintotyyppi  (%)
Äidinkieli  (%)

​Ammatillisen koulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat

​Kansalaisuus

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, joiden kansalaisuus on muu kuin Suomi.

Kansalaisuus  (%)
Koulutuksen maakunta
  (%)
Koulutusala  (%)
Tutkintotyyppi  (%)

Syntymämaa

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, joiden syntymämaa on muu kuin Suomi.

Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Syntymämaa  (%)
Tutkintotyyppi  (%)

Äidinkieli

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, joiden äidinkieli on muu kuin Suomi.

Koulutuksen maakunta  (%)
Koulutusala  (%)
Tutkintotyyppi  (%)
Äidinkieli  (%)


Graafi: Ammatillisen koulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat (kansalaisuuden mukaan)

Ammatillisen koulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat (kansalaisuuden mukaan)