Skip Navigation LinksAmmatillinen koulutus > Kansainvälisyys
Kansainvälisyys

Kansainvälisyys – Vuositilastoraportit

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysraporteilla voi tarkastella tietoja ulkomaalaisista, ulkomailla syntyneistä ja vieraskielisistä uusista opiskelijoista ja opiskelijoista. Raporttien tiedot päivittyvät vuosittain ja ne perustuvat Tilastokeskuksen toimittamiin aineistoihin. Tilastokeskuksen aineistot käyvät läpi suomen virallisen tilaston edellyttämät laatutarkistukset.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​Ammatillisen koulutuksen uudet ulkomaalaiset opiskelijat

​Kansalaisuus

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista, joiden kansalaisuus on muu kuin Suomi.

Kansalaisuus  (%)
Koulutusala  (%)
Tutkintotyyppi  (%)

Syntymämaa

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista, joiden syntymämaa on muu kuin Suomi.

Koulutusala  (%)
Syntymämaa  (%)
Tutkintotyyppi  (%)

Äidinkieli

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Koulutusala  (%)
Tutkintotyyppi  (%)
Äidinkieli  (%)

​Ammatillisen koulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat

​Kansalaisuus

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, joiden kansalaisuus on muu kuin Suomi.

Kansalaisuus  (%)
Koulutusala  (%)
Tutkintotyyppi  (%)

Syntymämaa

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, joiden syntymämaa on muu kuin Suomi.

Koulutusala  (%)
Syntymämaa  (%)
Tutkintotyyppi  (%)

Äidinkieli

Raporteilla on tietoa niistä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, joiden äidinkieli on muu kuin Suomi.

Koulutusala  (%)
Tutkintotyyppi  (%)
Äidinkieli  (%)


Graafi: Ammatillisen koulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat (kansalaisuuden mukaan)

Ammatillisen koulutuksen ulkomaalaiset opiskelijat (kansalaisuuden mukaan)