Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista sekä vastata työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Ammatillinen koulutus antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukee elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua.

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkinnoista. Ammatilliset tutkinnot ovat osaamisen hankkimistavasta riippumattomia ja niitä voivat suorittaa nuoret ja aikuiset.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (31.7.2015 asti perustutkintojen laajuus oli 120 opintoviikkoa). Ammattitutkintojen laajuus on pääsääntöisesti 150 osaamispistettä ja erikoisammattitutkintojen 180 osaamispistettä (31.12.2017 asti ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ei ollut osaamispisteitä).

Ammatillisiin tutkintoihin voi hankkia osaamista eri tavoin oppilaitoksessa ja työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan koulutus- tai oppisopimuksella. Osaamisen hankkimisen tavoista ja paikoista sovitaan yksilöllisesti opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Vuoden 2017 loppuun asti ammatillinen tutkinto suoritettiin ammatillisena peruskoulutuksena (ammatilliset perustutkinnot) tai näyttötutkintona. Lisäksi oppisopimuskoulutus oli omana suoritustapanaan.

Ammatillisen koulutuksen tilastot sisältävät tietoa ammatillisten tutkintojen uusista opiskelijoista, opiskelijoista sekä tutkinnon suorittaneista. Vuoden 2017 loppuun asti eroteltiin ammatillinen peruskoulutus (ammatilliset perustutkinnot) ja näyttötutkintoon valmistava koulutus (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot).​

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.​