Skip Navigation LinksOpetushallinnon tilastopalvelu > Ammatillinen koulutus
Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä.​

Tutkintoon johtava ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista sekä lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Sekä nuoret että aikuiset voivat suorittaa ammatillisia perustutkintoja. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittaminen on mahdollista työuran eri vaiheissa.

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa ja opiskelu ammatillisessa peruskoulutuksessa kestää yleensä noin kolme vuotta. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voi suorittaa osaamisen hankkimistavasta riippumattomina ​​näyttötutkintoina. Ennen näyttötutkinnon tutkintotilaisuutta useimmat opiskelijat osallistuvat valmistavaan koulutukseen. Näyttötutkintoon v​almistavan koulutuksen voi suorittaa oppilaitosmuotoisesti myös oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillisen koulutuksen tilastot sisältävät tietoa uusista opiskelijoista, opiskelijoista sekä tutkinnon suorittaneista. Mukana on ammatillinen peruskoulutus (ammatilliset perustutkinnot) ja näyttötutkintoon valmistava koulutus (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot).​

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.​ ​​​