Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Kansainvälisyys
Kansainvälisyys

Ammattikorkeakoulutuksen kansainvälisyysraporteilla voi tarkastella ammattikorkeakoulujen ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelija- ja tutkintomääriä sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta. Opiskelija​- ja tutkintotietoja on tarjolla tilastovuodesta 2001 alkaen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Tällä sivulla olevien tietojen lisäksi kansainvälisyys näkyy 

Kansainvälinen liikkuvuus​

Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus

Opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon tilastovuoden aikana osallistuneet. Raportit sisältävät sekä Suomesta lähteneet että Suomeen saapuneet opiskelijat ja harjoittelijat. Sekä alle 3 kk vaihdot että yli 3 kk vaihdot. Vuoden 2016 tiedoista lähtien tietosisältö on runsaampi koulutusluokittelujen osalta, ks. tarkemmat tiedot raporttiseliteestä. 

Ammattikor​keakoulu
OKM ohjauksen ala
Maanosa
Tilastovuosi

Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus

Opettaja- ja asiantuntijavaihdon vuorokausien lukumäärä tilastovuonna. Raportilla esitetään sekä ammattikorkeakoulujen henkilökunnan vierailut ulkomaille että ulkomaalaisista korkeakouluista tehdyt vierailut Suomeen.

Ammattikorkeakoulu (ei tietosuojausta)
Maanosa (ei tietosuojausta)
OKM ohjauksen ala (ei tietosuojausta)​
Tilastovuosi (ei tietosuojausta)​​​​

Graafi: ​​​​Ammattikorkeakoulujen uudet ulkomaalaiset opiskelijat
​​​​Ammattikorkeakoulujen uudet ulkomaalaiset opiskelijat