Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

​​​Ammattikorkeakoulutuksen sijoittumisraporteilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, alueellista sijoittumista ja ammattiasemaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1-4 näytetään arvona "1-4" ja neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Myös prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​​​Ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Työllistyminen

Ammattikorkeakoulussa t​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

​​​​Ammattikorkeakoulu  (%)​
Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Tutkintolaji  (%)

Työllistyminen ammattiluokituksen mukaan​

Ammattikorkeakoulussa t​utkinnon suorittaneiden ammattiluokitus tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

​​​​Ammattikorkeakoulu  (%)​
Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Tutkintolaji  (%)

Alueellinen sijoittuminen

Ammattikorkeakoulussa t​utkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Raportin avausnäkymässä tutkinnon suoritusmaakunta on riveillä ja tilastovuoden mukainen asuinmaakunta sarakkeilla.

Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)​

Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)

Ammattikorkeakoulussa t​utkinnon suorittaneiden ammattiasema tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa työllisten ja työllisten opiskelijoiden osalta.

Ammattikorkeakoulu  (%)​
Koulutusala​​  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi​  (%)

Graafi: ​​​Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

​​​Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

​​​​​Analy​ysiraportti​​

​​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.