Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

​​​Ammattikorkeakoulutuksen sijoittumisraporteilla voi tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, alueellista sijoittumista ja ammattiasemaa yksi, kolme tai viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

​​​Ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Työllistyminen

Ammattikorkeakoulussa t​utkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

​​​​Ammattikorkeakoulu  (%)​
Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Tutkintolaji  (%)

Työllistyminen ammattiluokituksen mukaan​

Ammattikorkeakoulussa t​utkinnon suorittaneiden ammattiluokitus tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa.

​​​​Ammattikorkeakoulu  (%)​
Koulutusala  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)
Tilastovuosi  (%)
Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)
Tutkintolaji  (%)

Alueellinen sijoittuminen

Ammattikorkeakoulussa t​utkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa. Raportin avausnäkymässä tutkinnon suoritusmaakunta on riveillä ja tilastovuoden mukainen asuinmaakunta sarakkeilla.

Tutkinnon suoritusmaakunta  (%)​

Ammattiasema (palkansaaja / yrittäjä)

Ammattikorkeakoulussa t​utkinnon suorittaneiden ammattiasema tutkinnon suoritusvuotta seuraavan tilastovuoden lopussa työllisten ja työllisten opiskelijoiden osalta.

Ammattikorkeakoulu  (%)​
Koulutusala​​  (%)
OKM ohjauksen ala  (%)​
Tilastovuosi​  (%)

Graafi: ​​​Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

​​​Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen

​​​​​Analy​ysiraportit

​​Laajennettu tietosisältö analyysikäyttöön.

Sarakemuotoiset raportit

Tietosisältö helpommin jatkotyöstettävässä muodossa, jossa rivimuuttujien tiedot esitetään erillisissä sarakkeissa.

​Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen, alueellinen sijoittuminen ja ammattiasema​​