Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Tutkintoon johtamaton amk-opetus
Tutkintoon johtamaton amk-opetus

Ammattikorkeakoulutuksen tutkintoon johtamatonta opetusta koskevilla raporteilla voi tarkastella avointa ammattikorkeakouluopetusta, erikoistumisopintoja, ja maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta mm. osallistujien ja suoritettujen opintopisteiden suhteen.

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Osallistujat ja opintopisteet

Tilastovuosi

Osallistuneet sukupuolittain

Tilastovuosi

Erikoistumiskoulutukset

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erikoistumiskoulutuksia korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutus on oma koulutusmuotonsa korkeakoulujen tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.
Erikoistumiskoulutusten opintopisteet löytyvät opintosuoritukset-sivulta.

Osallistuneet

Tilastovuosi

Osallistuneiden aiemmat ja myöhemmät tutkinnot

Tilastovuosi

Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Osallistujat ja opintopisteet

Tilastovuosi

Osallistuneet sukupuolittain

Tilastovuosi

Graafi: ​​​​Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen netto-opiskelijamäärä
​​​​Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen netto-opiskelijamäärä