Skip Navigation LinksAmmattikorkeakoulutus > Tutkintoon johtamaton amk-opetus
Tutkintoon johtamaton amk-opetus

Ammattikorkeakoulutuksen tutkintoon johtamatonta opetusta koskevilla raporteilla voi tarkastella avointa ammattikorkeakouluopetusta, erikoistumisopintoja, ja maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta mm. osallistujien ja suoritettujen opintopisteiden suhteen.

Huom! Raporteille on tehty tietosuojaus, jos sivulla ei ole toisin mainittu. Henkilöitä koskevat lukumäärät 1–4 näytetään arvona "1-4", eikä vastaavia laskennallisia tunnuslukuja (esim. keskiarvo) ilmoiteta. Neljää suuremmat lukumäärät pyöristetään lähimpään kolmella jaolliseen lukuun. Prosenttiosuudet lasketaan suojatuilla lukumäärillä.

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Osallistujat ja opintopisteet

Tilastovuosi (ei tietosuojausta)

Osallistuneet sukupuolittain

Tilastovuosi (ei tietosuojausta)

Erikoistumiskoulutukset

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erikoistumiskoulutuksia korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutus on oma koulutusmuotonsa korkeakoulujen tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.
Erikoistumiskoulutusten opintopisteet löytyvät opintosuoritukset-sivulta.

Aloittaneet

Tilastovuosi

Aloittaneiden aiemmat ja myöhemmät tutkinnot

Tilastovuosi

Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Ammattikorkeakouluissa järjestetään opiskelijalle maksutonta maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia siten, että henkilön mahdollisuudet opiskella suomalaisessa korkeakoulussa paranevat.

Osallistujat ja opintopisteet

Tilastovuosi (ei tietosuojausta)

Osallistuneet sukupuolittain

Tilastovuosi (ei tietosuojausta)​

Aloittaneiden aiemmat ja myöhemmät tutkinnot

Tilastovuosi

Graafi: ​​​​Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen netto-opiskelijamäärä
​​​​Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen netto-opiskelijamäärä